ÇEŞME İLÇESİNDEKİ..,

1 Nisan 2021 Perşembe , 19:31
Okunma: 3730
0 Yorum

REZİDANSLAR!!!

 

Cimer üzerinden,
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na,
 
24.11.2019 tarihinde sorduğumuz,

Sayın yetkili
 
İzmir ili Çeşme ilçesinde Turizm Alanlarına otel ruhsatı ile yapılan REZDANS Projeleri İmar Barışından faydalandılar. Ancak 
 
1-İmar planında öngörülen kullanım amacı doğrultusunda davacının söz konusu taşınmazı konut olarak kullanmasının mümkün olmaması ve davacıya kazanılmış hakkı gözetilerek farklı bir yerden tahsis yapılması karşısında, …”. Danıştay 6.D., 22.03.2010 tarih, E.2008/1440 – K.2010/2865. (Lexpera) (30.11.2018) “…(D)avacının “tapu tahsis belgesi” sahibi olduğu dolayısıyla kazanılmış hakkının bulunduğu…”. Danıştay 14.D., 28.04.2016 tarih, E.2014/9192 – K.2016/3578. Naklen, İstanbul BİM (5.İDD), 23.05.2017 tarih, E.2016/906 – K.2017/740. (Lexpera) (30.11.2018). 191 Bu hallerde, yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni bulunmayan veya cins değişikliği yapılan taşınmazlar için tapu kaydında değişiklik söz konusu olacaktır. Bu nedenle, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra ortaya çıkabilecek hukuka aykırı durumların iyi niyetli üçüncü kişilere olumsuz etki etmesi mümkündür. Zira iyi niyetli üçüncü kişi tapu kaydına güvenerek hareket edecektir. Dolayısıyla, bu olumsuz etkinin ve idarenin sorumluluğunun doğmasını önleme adına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi Usul ve Esaslar ile Bakanlık Genelgesinde daha sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu hususta bkz. Usul ve Esaslar, Madde 6/4, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 2018/8 Sayılı “3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) Uyarınca Yapılacak Olan İşlemler” konulu genelge. İdarenin hukuka aykırı idari işlemi, düzgün bir şekilde geri alması halinde de sorumluluğunun söz konusu olabileceğine ilişkin bkz. Tan, s. 141 – 145. 192 Bu hususta bkz. “Yapı Kayıt Belgesi Vermeye Yetkili Makam”  Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi iptali olması gerekmez mi?
 
2-Turizm Alanlarına yapılan REZİDANSLAR imar barışı kapsamında konuta hangi yasa ve mevzuata göre İmar Barışı kapsamına alınacaktır?
 
3-Tapuda cins değişikliği yapılması mümkün müdür?
 
4-Turizm Alanları bakanlar kurulu yetkisiyle alındığına göre nasıl İmar barışı kapsamına girdiğinin net açıklamasını talep etmekteyim
 
Gelen yanıtı sizlerle paylaşıyoruz,
 
Önümüzdeki günlerde gelen yanıtı yorumlayacağız.
 

 


Kaynak: