Cevabın doğru olduğunu düşünmek..,

21 Mart 2021 Pazar , 20:40
Okunma: 4824
0 Yorum

İstiyoruz!!!

 

Çeşme Belediyesi Bilgi Edinme,
 
Birimine sorulan sarular yanıtsız kaldığından,
 
Sorularımızı Çeşme Kaymakamlığı üzerinden,
 
Sorunca süresinde cevaplar gelmekte,

"Çeşme Belediyesi plan notlarını.., Uyguluyor mu?"
 
Başlıklı haberimizi Ocak ayında sizlerle paylaşmıştık,
 
Kaymakamlık vasıtasıyla gelen yanıta geçmeden önce bir resme bakmanızı istiyoruz,
 
 
Bu bina plan notlarına uygun mu?
 
Çeşme Belediyesi uyarımızdan sonra yapılan kontrolde,
 
"15.01.2021 tarihinde söz konusu parsele yerinde yapılan kontrolde, ruhsat eki tasdikli mimari projesine aykırı imalatlar yapıldığı tarafımızca tespit edilmiş ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre işlem yapılmış olup, 25/02/2021 tarihli ve 2021/76 sayılı Encümen Kararı ile aykırılıkları gerçekleştirenler hakkında para cezası kararı verilmiştir. Encümen kararının tebliğ tarihi itibariyle 30 günlük süre içerisinde aykırılıkların giderilmesi, giderilmediği takdirde idari para cezası tutarına mevcut para cezası tutarı ekleneceği söz konusu encümen kararında belirtilmiştir.
09.02.2021 tarihinde İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, 3641 ada 15 parsele yerinde yapılan kontrolde, 15.01.2021 tarihli yapı tatil zaptına konu aykırılık ilgilisi tarafından giderilmiş olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup , tutanak altına alınmıştır."
 
Sorularımızı tekrar soracağız,
 
Umuyoruz ki her şeyyasa ve yönetmeşiüe uygundur,

Aksini düşünmek bile istemiyoruz!
 
Aykırılıkların ne olduğu yazılmamış,
 
Bodrum kat tam kat olarak görülmekte,
 
KOTU nereden aldınız?
 
Gelen yanıt sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir belediyesinden bir inceleme isteyeceğiz.
  


Kaynak: