Cevapların geç kalması..,

6 Ağustos 2020 Perşembe , 19:45
Okunma: 1899
0 Yorum

bir yana eksik yanıtlanmış!!!

 

Geçtiğimiz yılın kasım ayında,

Y O K  A R T I K.., D İ Y O R U Z!!! Başlığı altında bir haber yaptık,
 
Haberimizi gelen, e- mail sonrası yapmıştık,
 
Gelen e-mailde,
 
“Nivent Hanım Buca Belediyesi temizlik araçlarını 43 Milyona kiraladılar, anormal bir rakama kiralandı, bu konuyu niye gündeme taşımıyorsunuz? Sadece araç ihalesi değil ayrıca personel ihalesi de 52 Milyona yapıldı. Toplam 99 Milyon tutarında inceleyeceğinizden çok eminiz. Saygılar “
 
 
Haberimiz sonrası hemen Bilgi Edinme biriminden sorularımızı sorduk,
 
Sorularımıza cevap alamayınca, 13 Ocak 2020  tekrar haberimizi yaptık,
 
 
Yine sorularımıza yanıt alamayınca, tekrar 7 temmuz da bir haber daha yaptık,
 
 
Tekrar sorularımızı Cimer üzerinden sorduk,
 
En nihayetinde cevap geldi, ancak eksik cevaplandığından tekrar soracağız,
 
Gelen cevap ve sorularımızı paylaşmadan evvel ilerleyen günlerde gelen cevabı,sizler için yorumlayacağız,
 
 

 T.C.


BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 
 
 
Sayı: 33161432 ....../11/2019

Konu: Hizmet Alım İhalesi

 
 
 
 
 
İlgi yazınız ile ilgili olarak Dünyanın bir çok ülkesinde görülen ve halk sağlığını doğrudan tehlikeye sokan Corona (Korona) virüsünün maalesef ülkemizde de görülmesi nedeniyle başta kamu kurumları olmak üzere tüm ülkede önlemler alınmak durumunda kalınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen salgın hastalık uyarısı ile (Pandemi) Belediyemizin de önlem alması kaçınılmaz hale gelmiş ve bu sebeple aktif çalışan personel sayımız 01.06.2020 tarihine kadar en aza indirgenmiştir. Yaşanan gecikme nedeniyle üzüntülerimizi ifade etmek isteriz.

 
2019/386488 İhale Kayıt Numaralı Buca Belediye Sınırlarında Yer Alan Çöplerin Toplanması, Nakli İçin 15 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alım işine ilişkin olarak,

 
Müdürlüğümüzce ihtiyaç doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca Açık ihale usulüne uygun olarak, 09.08.2019 tarihinde ihale ilanı Kamu İhale Bülteninde yayımlanmış ve ihale 11.09.2019 tarih ve saat 10:30’da yapılmıştır.

 
Bahse konu ihale kapsamında hazırlanan yaklaşık maliyetinin, 44.140.008,81 Türk Lirası olduğu,

 
1- 4 ADET Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

2- 1 ADET Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

3- 5 ADET Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

4- 13 ADET Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

5- 1 ADET Rejeneratif Fırçasız Yol ve Zemin Süpürme Makinesi Monteli çift kabin kamyonet,

6- 3 ADET 18 - 19 m3 arası atık kapasiteli çift vinçli tip çöp sıkıştırmalı kompaktörlü kamyon şasi dahil yer altı ve yerüstü atık toplama aracı ( kızaklı mobil kompaktör, otomatik yağlama, uzaktan bağlantı için GSM modül, araç kameraları kancalı vinçli dahil) otomatik çok amaçlı çöp aracı

7- 1 ADET_22+ 1,5m3 -24+1,5 m3 arası atık kapasiteli yüksek basınçlı konteyner yıkamalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu,

8- 1 ADET 10-12 m3 arası atık kapasiteli basınçlı yol yıkama sistemli Hidrolik tertibatlı toz toplama üniteli filtre sistemli vakumlu süpürge aracı,

9- 1 ADET En az 3,6 m3 en fazla 3,8 m3 atık kapasiteli Hidrolik içten sıkıştırmalı Yandan yüklemeli Elektrikli ve benzinli çöp taşıma aracı

10- 2 ADET 20-22 m3 arası kapasiteli hidrolik damperli kamyon,

11- 1 ADET çift kabin kamyonet en az 120 HP

12- 2 ADET 6 m3 damperli kamyon

13- 1 ADET 10 tonluk arazöz

14- 1 ADET binek araç

15- 2 ADET binek araç

16- 1 ADET minibüs 16+1

17- 1 ADET 6 m3 yol süpürme aracı

18- 1 ADET 4 m3 yol süpürme aracı

19- 1 ADET 5 m3- 5,5 m3 arası hidrolik tertibatlı toz toplama üniteli filtre sistemli araç

20- 1 ADET mini yükleyici

21- 1 ADET kazıcılı yükleyicili iş makinesi

22- 1 ADET 4-5 ton taşıma kapasiteli su tankeri

23- 1 ADET 0,5 m³ kapasiteli çok maksatlı hidrostatik Temizlik ve Yol Süpürme makinesi 47 Adet İş Makinesi ve Araç için hazırlandığı tespit edilmiştir.

 
 
2019/386488 İhale Kayıt Numaralı Buca Belediye Sınırlarında Yer Alan Çöplerin Toplanması, Nakli İçin 15 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alım İşine ilişkin olarak araçların tamamının idare malı araçlar dahil olmak üzere, 15 ay süre ile sarf edecekleri akaryakıt yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 
Sözleşmenin devamı müddetince aracın, her türlü sigorta (kasko dahil), bakım, tamirat, lastik tamiri, yedek parça, yağ, vize vb. ücretleri, vergi vb. diğer işletme giderleri yükleniciye aittir.
2019/386488 İhale Kayıt Numaralı Buca Belediye Sınırlarında Yer Alan Çöplerin Toplanması, Nakli İçin 15 Ay Süreli Araç Kiralama Hizmet Alım İşine ilişkin ihale sonuç bilgileri 02.10.2019 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanmıştır.

 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde Elektronik Kamu Alımları Platformu, idareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortam olarak tanımlanmıştır.

 
 Buca Belediyesi tarafından Buca İlçesi sınırlarında günlük toplanan çöp miktarı 450 – 500 Ton aralığındadır.

 
Anılan Kanun’un “Elektronik Kamu Alımları Platformu” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 
İdaremizce gerçekleştirilecek ihale iş ve işlemlerinin, 4734 sayılı Kanun’a tabi idarelerin EKAP’a kayıt olmalarının zorunlu olduğu, idarelerin ihale aşamasında ihtiyaç raporunun hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve İKN alınması, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, doküman satın alanların ve indirenlerin kaydedilmesi, ilan işlemleri, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemleri, ihale komisyonu oluşturulması, başvuru ve tekliflerin kaydı, başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı, teyit işlemleri, sonuç bildirim işlemleri gibi işlemleri ve ihaleye ilişkin tüm tebligatları EKAP üzerinden yapmalarının zorunlu olduğu, açıktır. Bu bağlamda gerek güncel ihalelerimiz ile önceki dönemlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin bilgilere dileyen tüm vatandaşlarımızın, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden erişilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Saygılarımızla
 

Sayın yetkili

Cimer üzerinden geçtiğimiz yılın kasım ayında sorduğumuz sorulara hala yanıt alamadığımızdan sorularımızı yineliyoruz.

İzmir Buca Belediyesi tarafından bir yıllık süreyle yapılan 47 araçlı çöp toplama ihalesi hakkında aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum.

1-Yapılan ihalede araç ve çöp toplama personel ihalesi neden bir bütün olarak yapılmadı?

2-Araç ihalesine kaç firma katıldı, ve ne bedelle ihale edildi?

3-Personel ihalesine kaç kişi katıldı ve ihale ne bedelle kaldı?

4-Buca Belediyesinin toplanan çöpü kaç Ton dur?

5-Bir önceki dönem de, Levent Piriştina döneminde, kaç paraya ihale edildi kaç firma katıldı ve hangi firmada kaldı?

6- Ercan Tatı döneminde, kaç paraya ihale edildi kaç firma katıldı ve hangi firmada kaldı?

Yukarıdaki sorularım 4982 Yasa kapsamındadır. Ekaptan ihale sonuçlarını öğrenebilirsiniz cevabı geldiğinde BEDK konuyu intikal ettireceğiz sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.
 
 
 


Kaynak: