Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde..,

2 Nisan 2019 Salı , 20:27
Okunma: 1223
0 Yorum

Bir plan askıya çıktı.

 

Planı incelemeye başladık!

Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı

 02 Nisan 2019

DUYURU NO:2019/18

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

              Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2019 tarih ve 20054479-250-E.54283 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan, 23. Grup Buca İlçesi, Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesi ve İnönü Mahallesi 129 ada 4, 123 ada 92, 574 ada 167, 7151 ada 1, Tınaztepe Mahallesi 282 ada 120, 282 ada 16, 678 ada 99, Dumlupınar Mahallesi 75 ada 1, 70 ada 3, 88 ada 1 ve 695 ada 6 parsellerdeki doğal sit alanı statüsünün kaldırılmasını içeren, İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.12.2018 tarihli toplantısında alınan 597 sayılı Komisyon Kararı 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2 Maddesine göre 04.03.2019 tarihli ve 51896 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Yeni sit kategorisi belirlenen alanlara ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”  şerhinin konulacağı,

04.03.2019 tarihli ve 51896 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u eki paftanın 02.04.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ilan edileceği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina 4.kat ilan panosunda askıda kalacağı hususu,

Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

ASKI TARİHİ

02/04/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Kaynak: