CHP’li Menderes Belediye Başkanı..,

23 Nisan 2019 Salı , 19:44
Okunma: 1940
0 Yorum

Yargı Kararlarını uygulayacak mı, yoksa!

 

Temiz İzmir Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.07.2017 tarihinde onaylanan Menderes Çukuraltı Mevkii Sahil kesimine ait 1/5000 ölçekli plana karşı açtığı davayı bu gün kazandığımızı sizlerle paylaşmıştık,
 

 
“..,dava konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.07.2017 tarihinde onaylanan İzmir ili, Menderes İlçesi Özdere (Kesre) Turizm Merkezi Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine ait NİP-27704 plan işlem sayılı 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planında hukuka uygunluk bulunmamaktadır..,”
 
CHP’li Menderes Belediye Başkanı yargı kararlarını bekletmeden uygulayacak mı yoksa uygulamayacak mı?
 
Yeni başkana küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz,
 
Anayasa’nın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hukuk Devletidir.” Hukuk devleti; kamu hizmeti görenlere hukuki güvenceler sağlayan, güvence sağlamak için koyduğu kurallara bağlı olan ve verilen yargı kararlarını ilgililerin başvurusuna gerek kalmadan infaz eden devleti ifade eder. 
 
Anayasa 2. maddesindeki “Hukuk Devleti” ilkesi 125., 137/2., 138/4. maddeleri ile de somutlaştırılmıştır. Birkaç istisna dışında idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuş, uygulamada karşılaşılan yetkisiz amirin konusu suç teşkil eden emrini yerine getirerek sorumluluktan kurtulma bahanesini ortadan kaldırmış, sadece idarenin değil yasama ve yürütme organlarının da mahkeme kararlarına hiçbir surette değiştirmeden ve geciktirmeden uymasını zorunlu kılmıştır.
 
Yarın Menderes Belediyesi’ne teslim edeceğimiz dilekçemizi sizlerle paylaşalım,
 

 

Menderes Belediye Başkanlığı’na

 

Belediyenizce Özdere Çukuraltı Mahallesi Sahil Projesi bünyesinde bulunan Park üzerine yapılan kafeterya ile ilgili Temiz İzmir Derneği tarafından dava açılmış olup İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/305 Esas, 2016/1421 Karar ile 10.11.2016 tarihinde, verilen karar gereğince işlem iptal edilmiştir. İptal kararı belediyenizce  temyiz edilmiş olup temyiz talebi mahkemece reddedilmiştir.

 

Ayrıca Çukuraltı Sahiline ait Turizm Bakanlığı tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Temiz İzmir Derneği tarafından dava edilmiş İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2017/769 esas 2019/237 Kararı ile 28.02.2019 tarihinde “Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve plan kararlarının sürekliliği ilkesine aykırı olduğundan dolayı “ imar planı iptal edilmiştir.

 

Dava konusu kafeteryanın mahkeme kararları doğrultusunda ruhsatının iptal edilerek yıkımının yapılması ve derneğimize bilgi verilmesi, aksi takdirde sorumlular hakkında mahkeme kararlarını uygulamamaktan dolayı suç duyusunda bulunacağımızı saygıyla arz ederiz.

24.04.2019

Temiz İzmir Derneği adına

Başkan Nivent Kurtuluş

 

 

Ekler;

1-      İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2016/305 Esas, 2016/1421 Kararı

2-      İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2017/769 esas 2019/237 Kararı 

 
 


Kaynak: