CHP'Lİ Meclis Üyeleri ve Tunç Soyer..,

1 Haziran 2021 Salı , 21:15
Okunma: 1727
0 Yorum

Neden Mayıs ayının son meclis toplantısına katılmadılar?


Büyükşehir belediye meclis,

Gündemine gelen,

15. 16. 17.18.19. 20. Maddelerini incelemeye başladık,

Bugün sadece 15. ve 17. Maddeleri ele alacağız,

Urla Bademler,  263 ada, 31, 119, 120, 121 parseller ile 312 ada, 1 parsel ve 313 ada, 1 parsele ilişkin  gündem maddelerini yazımızın sonunda sizlerle paylaşacağız,

263 ada 31 Parsel 33.837,99 m2 Niteliği Tarla,

263 ada 119 Parsel  9.611,10 m2 Niteliği Özel Sosyal Tesis Alanı

263 ada 120 Parsel  4.502,77 Niteliği Cami Alanı

263 ada 121 Parsel  97.168,10  Niteliği Arsa

312 ada 1 Parsel  20.549,70  m2 Niteliği Arsa

313 ada 1 parsel 82.099,15 m2 Niteliği Arsa

Toplam 248 Dönüm ile ilgili bir plan meclis gündemine gelmiş,
 
 

Şimdi tarafımıza gelen iddialar;

"Nivent hanım mayıs meclis gündemine gelen maddelerimutlaka incelemiş olduğundan bahse konu Başkanlıktan gelen komisyonlara havale edilen 15. 16. 17.18.19. 20. Maddelerini lütfen inceleyin. Bu maddeler sıkıntılı 111 meclis üyesine sahip CHP'nin 60 meclis üyesi oturuma katıldı bilginize"

Eğer bu iddialar doğru ise;

CHP'nin 51 meclis üyesinin aynı anda meclise gelmeyeceği mi tuttu?

Aiz Kocaoğlu döneminde, meclis üyeleri problemli planlarda, 

Kocaoğlu dahil meclis oturmuna katılmadıklarını biliyorum!

Tunç Soyer'debu yüzden katımamış olabilir mi?

Meclis toplantısında katılım bukadar az ise meclis gündem maddeleri geçerli olur mu?

Meclis toplam sayısının 4/1 olması yeterli gelebilir,

Ancak seçilmiş meclis üyeleri bu oturuma katılmıyorsa,

Olası dava konularına muhatap olmamak için mi katılmadılar?

Okuyucumuzun uyardığı meclis maddelerini inceleyeceğiz!

Meclis güdemine gelen 15. ve 17. Maddeler; 


15.  Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.882 sayılı Kararı ile kabul edilerek 16/12/2020-14/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine; Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 263 ada, 31, 119, 120, 121 parseller ile 312 ada, 1 parsel ve 313 ada, 1 parsele ilişkin OYAK İNŞAAT A.Ş. tarafından yapılan itirazın; “Bademler bölgesi imar planlarında “Özel Sosyal Altyapı Alanları”  kullanım kararlarının belirlendiği, planın kurgusunda bu tür alanlarda “Özel” olmak kaydıyla Eğitim, Sağlık, Sosyal Tesis ve Spor Alanlarının yer almasının öngörüldüğü ve bölgenin bütününde 3 ayrı noktada bu alanların yoğunlaştırıldığı, ancak bu tür kullanımların bir bölgede toplanarak yapılmasının yer seçimine yönelik uygulanabilirliği olmadığı, bağlayıcı bir kullanım kararı olduğu, plan kararının bu kapsamda irdelendiğinde özel yerine kamusal sosyal altyapı alanların yaratılmasının kamu açısından daha faydalı olacağı, özel sosyal altyapı alanlarının bir bölgede yer alması yerine, bu tür tesislerin talep halinde yapılabilmesinin teşvik edilebileceği tespitleriyle, itiraz gerekçesinin haklı olduğu ancak itirazın eki çevre düzeni planı değişikliği yapılmasına yönelik kısmının reddine, bununla birlikte 1/25000 ölçekli çevre düzeni planının Özel Hükümler kısmının 7.9.4. Kentsel Sosyal Altyapı Alanı başlıklı plan notlarına: “Seferihisar karayolu Bademler aksında yer alan ve alt ölçekli planlarda Özel Sosyal Altyapı Alanı olarak belirlenen alanlarda, alt ölçek planlarda ada bazında talep edilmesi halinde, yasal zaiyat oranının altına düşülmemek kaydıyla yeterli kamusal sosyal altyapı alanları ayrılması koşulu ile konut, ticaret, turizm vb kullanımlar yer alabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesine” şeklindeki görüş doğrultusunda değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.23568)
 
17. Belediye Meclisimizin 16/10/2020 tarihli ve 05.885 sayılı Kararı ile kabul edilerek 11/12/2020-11/01/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine; Urla ilçesi, Bademler Mahallesi (Çamlı-Ulamış Yerleşmeleri arası) 263 ada, 31, 119, 120, 121 parseller ile 312 ada 1 parsel ve 313 ada 1 parsele ilişkin OYAK İNŞAAT A.Ş tarafından yapılan itirazın ve söz konusu itirazda değerlendirilmesi istenen 09.10.2020 tarihli ve 3-3589/2020 sayılı dilekçe ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi; OYAK AŞ ye ait Özel Sosyal Altyapı alanı olarak belirlenen parsellerin kısmen konut kısmen kamusal sosyal altyapı alanları olarak  belirlenmesine ilişkin yapılan  itirazın ve eki plan teklifinin ayrılan kamusal alanlara ilave olarak %10 ilave kamusal alan ayrılması ve kamuya terklerin yapılmadan uygulamaya geçilmemesi koşuluyla değişiklikle kabul edilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi  ve ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planında Özel Sosyal Altyapı alanlarına ilişkin nazım imar planı notlarına “Bu alanlarda parsel maliklerince ada bazında değişiklik talep edilmesi halinde nazım imar  planın genel ilke ve yoğunluk kararlarına uyulması, nüfus, donatı, altyapı dengesinin sağlanması, ulaşım bağlantıları vb. planlama ve tasarım ilkelerine uyulması ve plan bütünündeki  kamusal sosyal donatı alanları dengesinin korunması şartıyla yasal zayiat oranının altına düşülmemek kaydıyla özel sosyal altyapı alanının düşük yoğunluklu konut, ticaret, turizm vb. fonksiyonlar ile kamusal sosyal altyapı alanına dönüştürülmesine yönelik plan değişiklikleri yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.33604)


Kaynak: