Cimer üzerinden sorulan..,

24 Eylül 2021 Cuma , 20:34
Okunma: 1263
1 Yorum

Sorulara Yanıt Geldi!!!

 


Ekinoks Derneği Başkanı,

Başak Yasemin Kumaş,

Çeşme Belediyesi'nde iki dönem imar komisyonu başkanlığı yapan ve halen mecliste CHP'den Meclis Birinci Başkanvekilliği görevini sürdüren Aybars Yıldırım'ın eşine ait yer ilei lgili,

Cimer üzerinden sorular sormuş,

Soruları haberimizin sonunda yer vereceğiz,

Öncelikle gelen cevaba bakalım;
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 13.08.2021 tarihinde yapmış olduğunuz 2104190471sayılı başvurunuz 24.09.2021 tarihinde İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

"Başvuru konusu 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre İlgili Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, İlgili ilçe Belediye başkanlığı ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığınca işlem başlatılması gerekmektedir."
 

"İlgili belediyesi ve büyükşehir belediye başkanlığınce işlem başlatılması..,"

Bu güne kadar yapılan iş ve işlemlerin yapılmadığı,

Görülmekte!

Bakalım büyükşehir belediyesi gereğini yapacak mı?

İzmir İli Çeşme İlçesi İnönü Mahallesi 5528 ada 4 parselde Tercihli Turizm Tesis Alanında bulunan parsellerde, Turizm Tesis- Otel ruhsatı ve avantajı ile 6 katlı Turizm imarından faydalanılarak yapılan binanın, 29 bağımsız bölüm olarak tapuda işlem gördüğü, bunların 16 adedinin satıldığı anlaşılmaktadır.
iki kez mühürlenen , yapı tatil zaptı tutulan ve encümen kararları ile yıkımına hükmedilen binada kat irtifakı kurulması, 29 bağımsız bölümden 16 sının tapuda 3. kişiler uhdesine geçmesi, 6 dairede yaşayanlar bulunması, elektrik su kanalizasyon aboneliklerinin müstakil tapularda devam ediyor olması, mühür fekkinin bina bütününde ve bağımsız bölümlerinde devamlılık arz ediyor olması, tapu kayıtları beyanlar hanesine ŞERH düşülmemiş olması, aşağıda 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yöneltilen suallerin açıklanması gereğini doğurmuştur

1- İzmir İli Çeşme İlçesi 5528 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz için Turistik Tesis ruhsatı ile beraber Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi alınmış mıdır?
 
2-Alındı ise hangi tarihte alınmıştır
 
3-Turizm Yatırım Belgeleri iptal edilmiş midir?
 
4-Çeşme Belediyesi tarafından binanın mühürlenmesi ardından Turizm Bakanlığı'na Turizm Yatırım Belgesinin iptal edilmesi için müracaat edilmiş bilgilendirme yapılmış mıdır?
 
5-Turizm Yatırım Belgesi iptal edilmedi ise,
 
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 29.01.2013 tarih ve 2013/6 sayılı Genelgesi uyarınca;
 
İmar planında " turizm tesis alanı kullanım kararı getirilen parsellerle ilgili olarak, uygulama imar planında konut alanı olarak tahsis edilemeyen alanlarda konut amaçlı kat irtifakı veya kat mülkiyetinin tesis edilmemesi gerektiği hususları ile birlikte dikkate alındığında,
 
inşaat yapı ruhsatlarında turistik tesis olarak projelendirilen taşınmazların konuta teslime konu edilmesi mümkün bulunmadığından,
 
açıklama ve hükümlülükleri arz edilen Genelge Tüm Valiliklere ve Belediyelere tebliğ edilmiş olmasına rağmen,
5528 ada 4 parselde Turistik tesis imarı ile yapılarak 6 katlı binanın 29 bağımsız bölümle kat irtifakı kurarak, müstakil tapu kayıtları ile alım satım işlemlerine devam edilmesine ne şekilde müsaade edilmiştir
6-Binayı Turistik Tesis ruhsatı ile inşa eden melikleri, Turizm Teşviki kullanmışlar mıdır?
 
7-Çeşme Belediyesi aykırılıkların ilk tespit edildiği andan itibaren Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 3194 sayılı imar Kanunu 31-32- ve 42 maddeleri açık hükümlerinde yer alan 7 gün içinde Tapu kayıtlarına ŞERH düşülmesi için Çeşme Tapu Müdürlüğü ile yapması gereken yazışmaları yapmış mıdır? Yapmadı ise gerekçesi nedir?
 
Saygılarımızla
 
Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği
ilgi ve gereği için
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İzmir Valiliği
Tapu ve Kadastro Genel


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 28.09.2021 10:42:27

  • Mehtap Wood
  • Bu adamın belediyedeki görevine derhal son Verilmesinin şart olduğu Kanaatindeyim