Çukuraltı Sahil Planı..,

25 Mayıs 2018 Cuma , 22:48
Okunma: 1343
0 Yorum

Keşfi yapıldı!

 
Bugün Özdere Çukuraltı Özdere (Kesre) Turizm Merkezi, Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine ait NİP-27704 plan işlem sayılı 1/5.000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planına karşı Temiz İzmir Derneği tarafından açılan dava konusu bilirkişi incelemesi yapıldı.
 
“Dava konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.07.2017 tarihinde onaylanan İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi, Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine ait NİP-27704 plan işlem sayılı 1/5.000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planının;
 
1- Şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
 
2- Üst ölçekli planlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve uyuşmazlık hakkında gerekli görülen diğer hususlar değerlendirilerek dava dosyasındaki diğer bilgi ve belgelerle birlikte incelenip cevaplanması amacıyla gerekli incelemenin yapılarak” bu konuda dört (4) nüsha rapor hazırlanması ve bunlar ile raporun manyetik yada optik ortama kaydedilmiş bir suretinin Mahkememiz kalemine teslim edilmesi istendi."

Her zaman dediğimiz gibi Yüce Türk Adaletine güveniyoruz ve güvenmeye her daim devam edeceğiz. 

 


Kaynak: