Çukuraltı Sahili Rekreaktif..,

27 Mart 2020 Cuma , 19:50
Okunma: 2032
0 Yorum

Alanı Davasını kazandık!!!

 

Menderes Çukuraltı Sahili  hakkında 3. İdare Mahkemesinde, açmış olduğumuz dava konusu;
 
“İzmir ili, Menderes ilçesi, Özdere, Çukuraltı Sahili, Rekreaktif Alanın bulunduğu bölüme ilişkin 10/02/2015 tarih ve 2485 sayılı Olur ile onaylanan kıyı kenar çizgisinin; kumsal alanın yok sayılarak çizildiği, bu nedenle kumsal alana beton atıldığı, Anayasaya göre kıyıların kamu yararına kullanılmasının sağlanmasının zorunlu olduğu, Kıyı Kanununun 6. maddesinde kıyılara yapı yapılamayacağının belirtildiği iddialarıyla iptali istenilmektedir.”
 
Dava sonucunda ise;

"Özdere, Çukuraltı Sahili, Rekreaktif Alanın bulunduğu bölüme ilişkin 10/02/2015 tarih ve 2485 sayılı Olur ile onaylanan kıyı kenar çizgisinde su hareketlerinin oluşturduğu bir kısım alanın kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması gerekirken kara tarafında kaldığı anlaşıldığından dava konusu işlemin yukarıda anılan Kıyı Kanunu ve Kıyı Yönetmeliği hükümlerine ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır..,”
 
Kararın tamamını sizlerle paylaşmadan önce,
 
Çukuraltı Sahili üzerinde MİLYONLARCA TL’ye yapılmıştı,
 
Paranın bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer ödeneklerde,
 
Menderes Belediyesi tarafından yapılmıştı,
 
Bu yapılanlar, kazandığımız mahkeme sonucu YIKILDI!
 
Boşa harcanan paraların kişi borcu olarak tazmin edilmesini defalarca istememize rağmen halen sonuç alamadık!
 
Umuyoruz ki sonuç alacağız.
 


 


Kaynak: