DAVAYI KAYBETTİNİZ..,

20 Ağustos 2020 Perşembe , 21:41
Okunma: 2047
0 Yorum

NİYE BU ISRAR?

 

Davacı Temiz İzmir Derneği, tarafından açılan davayı,
 
İstinaf eden, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 
İzmir büyükşehir belediye başkanlığı tarafından yürütülen “İzmir Deniz Projesi” kapsamında hazırlanan Üçkuyular –Konak (4. Bölge) etabına ait kİzmir Deniz Projesi” kapsamındıyı kesimine ilişkin 1/5000ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve değişikliğin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu imar planlarının TÜNEL GÖSTERİMİ ve RAYLI TOPLU TAŞIMA İSTASYONU GÖSTERİMLERİNE YER VERİLMEMESİNE ilişkin kısımlarının iptali, diğer kısımlar bakımından DAVANIN REDDİ yolunda  İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2019  günlü, E;2019/1750 sayılı kararın, İPTALE İLİŞKİN kısmının davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından   kaldırılması ve öncelikle mahkeme kararının YÜRÜRMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesi istenilmektedir.
 
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin Kararı;
 
“…, İstinaf başvurusu dilekçesinde ileri sürülen iddialar, idare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden …, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİNİN REDDİNE tebligatın tamamlanmasına KESİN OLARAK 29.07.2020 tarihinde OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ,
 
Bu karar elbette memnuniyet verici,
 
Ancak plansız, programsız olarak,
 
Planlar işlenmeden nasıl ihaleye çıkıldı?
 
İmar planlarının TÜNEL GÖSTERİMİ ve RAYLI TOPLU TAŞIMA İSTASYONU GÖSTERİMLERİNE YER VERİLMEDEN hangi hesaba göre bu imalatlar yapıldı?
 
Yeni Fuar Alanının imar planlarına esas Jeolojik Etütlerini yapmayan belediyeden, başka bir sonuç beklemek ne kadar doğru?

  

 


Kaynak: