Deniz Evleri Yapı Kooperatifi ile..,

23 Nisan 2018 Pazartesi , 11:59
Okunma: 1737
0 Yorum

İlgili açılan dava metni.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

T.C

İZMİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                 : Nivent KURTULUŞ

 

TC KİMLİK NUMARASI   :

 

ADRES                                   :

 

DAVALI                                 : S.S Deniz Evleri Yapı Kooperatifi

 

ADRES                                   :İsmet Kaptan Mh. Gazi Bulvarı Nebioğlu İş Merkezi

                                                No;87 Kat 2 Daire 201 Çankaya Konak

 

KONU                                                :12/ 04/ 2018 tarihinde usulüne aykırı olarak S.S Deniz  Evleri Yapı Kooperatifinin Genel Kurulu’nda alınmış bulunan      kararların iptali isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                    :

 

1-Davalı kooperatifin 12/ 04/2018 tarihli genel kurul toplantısına geçerli yasal üyesi olarak katılma hakkım olmasına rağmen toplantıda bulunmama izin verilmemiştir. Koop Kanunun 26.md gereğince aynen ‘3 ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Yapı Koop. Genel kurul toplantılarına katılmak içim bu şart aranmaz.’  Davalı Kooperatifin genel kurul toplantısına katılmaya hakkım olmasına rağmen toplantıya girişim engellenerek, fiziksel müdahale uygulanarak toplantı salonundan çıkarıldım.

 

2- Davalı Kooperatifin genel kurul kararına alınmama sebebimi sorduğumda ise, kooperatif üyelik kartımın aslının değil fotokopisinin olduğu şeklinde tutarsız bir sebep ileriye sürülmüştür. Genel kurula alınmamam yönündeki yönetim kurulu iradesinin tutanakla tarafıma verilmesi talebim de hiçbir gerekçe gösterilmeden ret edilmiştir. Kooperatif kanunu 24.maddesi ‘Ortakların bilgi edinme hakkı, ana sözleşme veya kooperatif organlarından birinin kararıyla bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz.’ Bu açık maddeye rağmen davalı Kooperatifin yönetim kurulunca yapılan tarafımca kooperatif kuruluş hükümlerine ve kanununa tamamen aykırı yapılan işlemleri sorgulamak amacıyla katılmak istediğim genel kurul toplantısına davalı kooperatifin yönetim kurulu, başkanı ve yardımcılarının soracağım sorulardan rahatsız olacak olması, aldıkları zarara uğratıcı kararları oldubittiye getirme iradeleri, diğer üyelerin duymalarını engelleme çabasıyla sebepsiz, kanunsuz toplantıya alınmadım.  Genel kurul toplantısına alınmamam için ileri sürdükleri neden komik ve bir o kadar saçma olduğundan tutanağa dahi bağlatamadım.

 

3-Davalı kooperatifin genel kurul toplantısına alınmamam ve bana alınmamam hususunda tutanak düzenlemekten imtina etmeleri diğer kooperatif üyelerinin gözlerinin önünde olmuştur. Bu konuda tanıklarımı bilahare bildireceğim. Genel kurul toplantısına alınmadığım ve geçerli bir tutanakla alınmama gerekçem tarafıma bildirilmediğinden aynı gün Seferihisar Cumhuriyet Savcılığında bu hukuksuz duruma ilişkin sorumlular hakkında şikayette bulundum. Seferihisar Cumhuriyet Savcılığının olay günü bilgisayarlar arızalı olduğundan dolayı beni Seferihisar Polis Merkezine yönlendirdiler. 12.04.2018 Tarih ve Olay No; 2018/484 soruşturma nolu şikayetim ekte sunuyorum. Davalı kooperatifin genel kurul toplantı mahallinde olduğum ve katılmak istememe rağmen alınmadığıma dair geçerli bir tutanak olmadığından delil olarak sunuyorum.

 

4- Yukarıda bahsettiğimiz biçimde alınmış olan Genel Kurul kararları 1163 sayılı kanun hükümlerine aykırı olduğu gibi hukukun genel ilkelerine, hakkaniyet ve dürüstlük kurallarına uyarlı değildir. Açıkladığımız sebeplere dayalı olarak Genel Kurul kararlarının iptalini sağlamak için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                      : 1163 S. K. m. 24.-26.-53.

 

 

HUKUKİ DELİLLER                        :

 

1-Kooperatif Kayıtları

2-Tanık beyanları

3-Seferihisar Polis Merkezinde verdiğim ifade

4-Kooperatif Üyeliğime ait belge

5-İadeli taahhütlü alındı belgesi

6-Kooperatif adresinin Ticaret Sicildeki adres olmadığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yaptığım şikayet üzerine inceleme başlatılması.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle açıkça Kanuna ve ana sözleşmeye aykırı olarak yapılan işlem sonrası bulunmamın kanunsuzca engellendiği toplantıda alınan kararların iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederim.  

 

 

Nivent Kurtuluş


Kaynak: