Devlette Devamlılık..,

14 Ekim 2020 Çarşamba , 20:23
Okunma: 3470
0 Yorum

ESASTIR!!!

 

Belediyeler bizden önceki yönetimde,

Usulsüzlüklere göz yumulmuş,
 
Diyebilir mi?
 
Elbette diyemez,
 
Çeşme Belediyesi Muhittin Dalgıç döneminde,
 
İkiz villanın tadilat izniyle yıkılıp, yeniden yapılmasına göz yumulmuş,
 
Bir parsel üzerinde ikiz villa var,
 
Villalardan biri yan komşu seyahatteyken, tadilat izni ile binayı,
 
Peynir gibi kesip yıksın,
 
Sonra yeniden yapsın,
 
Böyle bir şey olabilir mi?
 
Olmuş!
 
Yan komşunun muvafakat izni de yok!
 
Şikayet üzerine bina mühürlenip yıkım kararı alınmış,
 
Tam yıkılacakken, İmar Barışı gelmiş,
 
Buraya kadar her şey olağan diyelim,
 
Kat Mülkiyeti Kanuna aykırı,
 
Hadi bunu da yok sayalım,
 
Bu alan 3. derece Arkeolojik Sit Alanı, 
 
Sit Kurulu 24.06.2020 tarihinde, bir karar almış,

“..,19.01.2018 gün ve 21 sayılı encümen kararı ile; 2 nolu bağımsız bulunduğu alanda sondaj kazısı 2863 sayılı Yasa kapsamında taşıyıcı kolonların yıkılarak aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı, taşıyıcı bölümdeki kolonun binanın statiğini etkilediği bu nedenle; statik gerekçeler ile binanın tamamının yıkılmasına..,”
 
Bu karar sonrası da, belediye gerekeni yapmamış,
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden görüş istemiş,
 
Çevre ve Şehircilik tarafından, Çeşme Belediyesine yazılan yazı da,
 
“..,Bu kapsamda Özel Kanuna tabi alanlarda (Kıyı Kanunu, Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi) bulunan yapılar hakkında bu Ozel Kanunlar uyarınca veya herhangi bir Mahkemece verilmiş yıkım kararı veya para cezası var ise alınan Yapı Kayıt Belgesi bu kararların uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.”

Eğer ortada, ÖZEL KANUNA TABİ OLAN yerlerde YAPI KAYIT BELGESİ varsa, GEÇERLİ DEĞİLDİR demiş,
 
Ardından da ilave etmiş,
 
“Yıkım yapıldığı takdirde yıkım öncesi ve yıkım sonrası fotoğrafların. Bilgi ve belgelerin gönderilmesi durumunda, yapı kayıt belgesine aykırılık yapının kaldırılması nedeniyle ilgili Tebliğin geçerlilik maddesi uyarınca yapı kayıt belgesinin Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iptal edileceğine.”
 
Çeşme Belediyesi,
 
Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı olan, (muvafakat yok)
 
Sit Kurulu Kararını, Yok Sayıyor, ya da yeterli görmüyor!
 
Mahkeme tarafından bilirkişi atanan 9 Eylül Üniversitesi raporunda “binanın statiği etkilenmiştir” yazısını da yetreli görmüyor,
Mühendisler Odası tarafından verilen “binanın statiği etkilenmiştir” yazısını yeterli görmüyor,
 
Çeşme Belediyesi olası bir depremde, bu binanın yıkılacağını nasıl düşünemez?
 
Yarın bu konuda, devam edeceğiz,
 
Çeşme Belediyesi ile ilgili ilginç mailler almaktayız,
 
Yakında ÇEŞME Dosyasını açacağız,
 
Okurken hayretler içerisinde kalacaksınız.  

 


Kaynak: