Ekrem Başkan Yasaları kişilere..,

28 Mayıs 2021 Cuma , 13:39
Okunma: 1962
0 Yorum

göre mi uyguluyorsunuz?

 

Çeşme Belediyesi,

Yıkım Kararlarını UYGULAMIYOR!!!

Gerekçesi ise tabiri caizse,

Kanun yazıyorlar,

Yasaları yeniden tanımlıyor,

Babamın oğlu olsa imtiyaz tanımam diyen aynı başkan,

Kendi CHP Meclis Üyesi ve Gurup Başkanı olunca durum değişmekte mi?

26 Mayıs 2021 yılında yıkım kararı bulunan CHP Meclis üyesinin,

Yıkım Kararını uygulamamak için verdiği cevaba bir bakalım,

"İlçemiz İnönü Mahallesi, 5528 ada, 4 parselde tapu sahibi Evil YILDIRIM (Meclis üyesi Aybars YILDIRIM’ın eşi) tarafından yapılan inşaatın yıkımı işi Belediyemizce programa alınmış, ilgi (b) ve (c) yazılarımız ile inşaatın elektrik ve suyunun kestirilmesi işi ilgili Kurumlardan talep edilmiştir.

Ancak ilgi (c)’de verilen T.C. İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2021/631 Esas Nolu kararı ile Dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeler onaylı sureti istenmiş, olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. Ve 27. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin onbeş (15) gün olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiş olduğundan, bugün yapılacak olan yıkım işlemi geçici olarak durdurulmuştur.Söz konusu belgeler de Mahkemeye ibraz edilmiştir. Mahkeme sonucuna göre işlem tesis edilecektir. Bilgilerinizi rica ederim."

Mahkeme YD Kararı vermemiş,

YD Kararı olmayan bir yer yıkılır!

İzmir deprem bölgesinde, olası bir depremde bu bina yıkılır denilseydi,

Daha makul bir cevap olurdu!

CHP meclis üyesine ait binaya 2 kez mühür işlemi uygulanmış,

Biri bina yapılırken,

Diğeri inşaat devam ederken,
 
Çeşme Belediyesi zabıtaları, bu binanın bitmesine nasıl olanak tanımış?

07.12.2018 tarihinde ise Yapı Kayıt Belgesi de İptal olmuş!


YAPI KAYIT İPTALİNDEN SONRA NE OLURU ÇEŞME BELEDİYESİNE BİR HATIRLATALIM
  


Kaynak: