Ekrem başkanın ekibi..,

28 Temmuz 2021 Çarşamba , 21:42
Okunma: 1342
0 Yorum

gerçekten çalışıyor mu?

 

Çeşme belediyesine sorduğumuz,

Sorulara cevap alamayınca,

Çeşme Kaymakamlığı Bilgi Edinme Birimine sorduğumuz soru ve cevaplara geçmeden önce,

Bir kaç maddelik yorum yapalım,

Belediye bu binanın 3. derece Arkeolojik Sit Alanında olduğunu bilmiyorlar mıydı?

Binanın tadilat ruhsatı ile tamamının yıkılmasına nasıl göz yumdu?

Bitişik parsel sahibinin MUVAFAKAT izni olmadan nasıl yapıldı?

Tüm bu olumsuzlukları neden mahkemeye bildirmediler?

İlk mahkemeye 3.derece sit  olguguni söylememişler, bilgiyi saklamış olmadılar mı?

Söylemiş olsalardı zaten bu binanın bulunduğu alan SİT olduğundan Yapı Kayıt Belgesi geçerli olmayacak ve bina yıkılacaktı,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yazılan yazıda  "yıkıldıktan sonra Yapı Kayıt Belgesini iptal ederim..," demesi görülmemiş ve duyulmamış bir  yaklaşımdır,

3.Derece Sit Alanında bulunan yapının yapı kayıt belgesini iptal etmekten  neden bu kadar kaçınmışlardır?

İmar barışı gelmeden çok önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bizzat elden teslim ettiğimiz suç duyuruların neden gereği yapılmamıştır?

Çeşme belediyesine yapılan onlarca şikayetinin gereği yapılmamıştır?

Üstelik her ölçekli planda bu taşınmazın Sit Alanında kaldığı açıkça görülüyorken,

Sonra Çevre Şehircilik burası Sit  deyince de nasıl oluyorsa mal sahibi bir dava daha açıyor.?

Ayni konuda ikinci kez nasıl dava açılıyorken Çeşme Belediyesi dava açamıyor?

Mahkemenin YD kararından sonra  Çeşme belediyesinin itiraz hakkı nasıl olmuyor ilginç.

YD kararına itiraz edilmemesi ve mahkeme kararlarının Çevre il Müdürlüğüne gönderilmemesi suretiyle görev ihmali kendi itiraflarında bile mevcut değil mi?

Belediyenin itiraz hakkı olmadığını savunması bile suç!

Verilen cevapta ilk paragraflarda anlatılan N.D.Ö  ait binada, belediyenin görev ihmali ile süreci uzattığı anlaşılıyor, 

Çevre müdürlüğüne ve anıtlara yazılan yazılarda Mahkeme kararından söz edilmemesi, süreci uzatmak için yapılan bir numara gibi görünmüyor mu?

Bu konuda Çeşme Belediyesi hakkında  suç duyurumuzu hazırlıyoruz,

Çeşme Kaymakamlığı 'da İzmir Valiliğinden bir ön araştırmacı istemiş,

Kulağımıza ilginç dedikodular gelmekte,

"Çeşme Belediyesine yakında müfettişler gelecekmiş"
 
 

T.C

ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI’NA

İzmir ili Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi 2123 ada 9 parseller hakkında;

1-   Çeşme belediyesi tarafından alınan 29.12.20120 tarih ve 2020/685 sayılı Encümen Kararı mevcuttur. Ancak alınan Encümen Kararı gecikmeli alınan bir karardır. Çünkü İlk Sit Kurulu Kararı Şubat 2020 tarihinde alındı, İkinci Sit Kurulu Kararı ise, Haziran 2020 tarihinde alındı. İlk Sit Kurulu kararından 10 ay geçmesine karşın hangi gerekçe ile yıkım kararı 10 ay önce alınmadığının net açıklaması nedir?

 

2-   Encümen Kararında neden para cezası yoktur?

 

 

3-   Sit Kurulu Kararında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Fahika Hanımın imzası olduğundan yola çıkarsak Fahika Hanım neden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapmamıştır? Yasa diyor ki;

 

 

Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…) (1) izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

 

 

Fatih belediyesi tarafından alınan Encümen kararında ise;

 

“..,2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna dayalı yönetmelikler ile Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları ve İstanbul I. Numaralı Yenileme Alanları ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda görev yapmaktadır. Usulüne uygun olarak izinler alınmadan yapılmış olan basit onarım ve tadilatlara Fatih Belediyesi’nin alacağı encümen kararı ile idari para cezası kesileceği gibi ayrıca izinsiz tadilat Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği suç sayıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na re’sen yapılacak suç duyurusu akabinde açılacak kamu davasında adli para cezasına/hapis cezasına hükmedilir.”

 

 

  Çeşme belediyesi SİT Kurulu Kararlarını neden taraflara tebliğ etmedi?

 

  Yasa çok açık olarak, “Sit Kurulu Kararları bekletilmeksizin uygulanır” hükmünün gereğini yapmadı?

 

6-   Belediye tarafından alınan Encümen Kararı sonrası Yıkımı Durduran YD Kararı sonrası neden Çeşme Belediyesi aldığı Encümen Kararının arkasında durmayıp YD Kararına hangi nedenle itiraz etmediğinin net açıklaması nedir?

 

 

7- Çeşme Belediyesinden aldığım anılan parsellere yönelik İmar durum belgesinde, TAKS ve KAKS neden belirtilmediğinin ayrıntılı açıklaması nedir?

 

 

8-   Çeşme Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin geçmişten bugüne kadar şikayete konu parselle ilgili yapılan tüm yasa yönetmeliğe aykırı yapılan tüm işlemlerin soruşturulmasını talep ederken Sit Kurulu kararlarına karşın yıkımın durması söz konusu olmadığının bilinmesini istiyorum.

 

 

Temiz İzmir Derneği adına

 

 

 

Başkan Nivent Kurtuluş

 

 


Kaynak: