Ezber Bozan Ekrem Başkan'ın

28 Nisan 2021 Çarşamba , 22:55
Okunma: 1451
0 Yorum

Kadrosu ve İmar..,

 

Çeşme Belediyesi kadrosuna devam ediyoruz,
 
Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya’yı
 
Buca Belediyesi istisnai kadrosu Özel Kalem Müdürlüğünden,
 
Çeşme Belediyesi başkan yardımcılığına,
 
Hangi üstün performansı ile getirildiği,
 
Kamuoyunda soru işaretleri bırakmıştı,
 
Sahi hangi üstün özelliği ile Çeşme Belediyesinde,
 
Hangi birimlere bakıyor?
 
Fen İşleri Müdür vekili Ahmet Çiçek,
 
Makine Mühendisi, Tütüncüoğlu döneminden beri belediyede,
 
Çeşme Belediyesinin kıdemlilerinden,
 
Basında yer alan haberlerde,
 
“Belediye’nin Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet Çiçek’in, yıllardır biriken hurdaları sattığı iddiaları ilçede şok etkisi yarattı.”

Ahmet Çiçek'le ilgili soruşturma izni verildi, 

“Çiçek'in bu izne yaptığı itiraz en son Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından incelendi ve dosyanın Cumhuriyet Savcılığı'na derhal gönderilmesine karar verdi.”

Mahkeme süreci bitimine kadar olması gereken, görevden alınması gerekirken,

Ezber bozan belediye başkanı Ekrem Oran, Ahmet Çicek’in görevinde kalmasını istemiş olacak ki halen görevinde,

Mahkeme sürecinin ne aşamada olduğunu bilmiyoruz,

Ezber bozan, sıra dışı başkan niteliklerini tam anlamıyla yansıtan,

Belediye Başkanını kutluyoruz!

Şimdi söz verdiğimiz gibi imar konularına devam ediyoruz,

Uzun zamandır Ekrem Başkan tarafından yapılan KULE İNŞAATI,

İçin yazılar yazdık,

Bu alana bu inşaatı yapamazsınız dedik,

İmar planında ne olarak geçtiğini sorduk,

Yanıt alamadık,

Çeşme Kaymakamlığına sorduk,

En nihayetinde, Çeşme belediyesi yanıtladı,

Yanıtı paylaşmadan evvel,

Sizlerle konuya ilişkin paylaşmak istediğimiz detaylar var,

Kule inşaatının alanı, uygulama imar Planında,

“Otopark Alanı olarak planlanan alanın bir bölümü ile Otoparkı yoldan ayıran yaya kaldırımının bir bölümü üzerinde, belediyemiz yetkisinde ve ortak kamu yararı için kullanımına ayrılmış alanda kalmaktadır.”

Öncelikle İmar Kanunun 26. Maddesine bir bakalım,

“Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat: Madde 26 – Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. (Ek cümleler:29/11/2018-7153/13 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilebilir. Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevlidir. “ 

26. maddenin özü;

“..,Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevlidir. “

Kule inşaatı imar mevzuatına uygun değil,

Otopark ve yaya yolunda ikisinin ortasına yapmışınız,
 
Belediyenin yetkisinde olması,
 
İmar Planına aykırı KULEYİ yaparım demek mi?
 
Kaba tabir ile “atış serbest mi” olmakta,
 
Yetki bende diyerek,
 
Yol ve otopark alanına kule dikmişiniz,
 
Bu durumda Kule RUHSATSIZ diyebilir miyiz?
 
Belediyeler İmar Kanunundan muaf değil ki!
 
Neden plan tadilatı yapmadınız?
 
İmar müdürü başkan yardımcıları imar kanununu okumamış olabilir mi?
 
Çok yoğunlar ya atlamışlar!
 
Devam edeceğiz.
 


Kaynak: