FLAŞ ve Düşündüren Gelişme..,

15 Temmuz 2018 Pazar , 11:50
Okunma: 1645
0 Yorum

İstinye Park Kamu Yarına Göre Planlanmış!!!

 

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde bir plan askıya çıkmış,
 
“İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 6165 ada, 8 parsele (eski 1 parsel)  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, Bakanlığımızın 09.07.2018 tarihli ve E.120212 sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.”
 
İmar Kanunun 9. Maddesi gereği planlanmış,
 
İstinye Park Kamu binası mı?
 
Yoksa kamu yararına yapılan bir otel mi?
 
Yoksa, AVM’mi?
 
Burada yapılan otelde, ücretsiz mi konaklanacak?
 
AVM’DE satılan mallar ücretsiz mi dağıtılacak?
 
Hangi Kamu Yararından söz edilmekte?
 
Birde 9. Maddeye bir bakalım 
 
İmar planlarında Bakanlığın yetkisi: 
“Madde 9 – Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili alt yapı, üst yapı ve iletim hatlarına ilişkin imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir.”
 
Askıya çıkan planın, plan açıklama raporu konulmuş ama açılmıyor,
 
Planın eklerini tıkladığımızda karşımıza,

Adobe Reader could not open 'aski2-20180712131804 (6).rar‘ because it is either not a supported file type or because the file has been damaged (for example, it was sent as an email attachment and wasn't correctly decoded).
 
Bunun Türkçesi;
 
Dosya bozuk olduğundan kodu çözülemedi!
 
Bu yüzden, yarın planı incelemek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gidip askıdaki planı inceleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım.
 

 

 
 
 
 
 
İMAR DUYURUSU
12 Temmuz 2018

 

İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 6165 ada, 8 parsele (eski 1 parsel)  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, Bakanlığımızın 09.07.2018 tarihli ve E.120212 sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 12.07.2018 tarihinde (12.07.2018–13.08.2018 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ

12.07.2018

EKLERİ

Lütfen sizde, EKLERİ bölümünü tıklayın bakın karşınıza ne çıkıyor! 


Kaynak: