Gecikmeli gelen yanıta..,

18 Ağustos 2021 Çarşamba , 22:46
Okunma: 803
0 Yorum

Ali Rıza Avcan Yorumu


Büyükşehir belediyesine,

Cimer üzerinden Ocak 2021 tarihinde,

Sorduğumuz soru;

Sayın yetkili

İzmir büyükşehir belediyesi tarafından bastırılan Bizİzmir Dergisi hakkında aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum,

1-18 Eylül 2020 tarihinde yapılan ihale sonucuna göre 314.000.- TL ödenen ihalede toplam kaç adet dergi basılmış ve kaç ay için geçerlidir?

2-Bizİzmir Dergisini yayına hazırlayan Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş. ile İBB tarafından ile herhangi bir ihale var mı?

3-Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş ile ihale varsa ne bedelle ihale yapıldı?

4-Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş. İle İBB arasında ihale yok ise bedelsiz olarak mı Bizİzmir Dergisini yayına hazırlamakta?

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istemekteyim.

Sorularımıza ilk yanıt Mart 2021 tarihinde verildi,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yaptığınız başvurunuz incelenmiştir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "İstenecek bilgi veya belgenin niteliği" başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” hükmü uyarınca talebiniz karşılanamamıştır. Bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sahibinin yargı yoluna başvurabileceği, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yazılı başvuru yolu ile itiraz edebileceği hususunda bilgilerinize sunulur.

Sonrasında tekrar sorularımızı yineledik,

Bu gün gelen yanıt;

 

Sayın ilgili

 

 


 

 

Bizizmir Dergisi KİK kanunu  ile Dergi Tasarım ve Basım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 2 Sayı (Ekim-Kasım ve Aralık Sayısı) toplam 150.000 adet dergi basılmıştır.

 

 


 

 

Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş. ile herhangi bir ihale bulunmamaktadır.

 

 


 

Bilgilerinize rica ederiz.

Ali Rıza Avcan Yorumu; 


Her belediye, özellikle maddi imkânları olan her belediye hem yaptığı hizmetleri halka anlatmak hem de bir anlamda belediye başkanının reklamını yapmak amacıyla belediye dergisi yayınlar. Neredeyse her sayfasında belediye başkanının resminin olduğu bu dergiler, halk tarafından pek okunmasa da hem dergiyi sipariş edenler, hem de tasarımını yapıp basanlar açısından bir ekmek kapısı olarak kabul edilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de uzunca bir süredir İzmir Büyükşehir ismini taşıyan aylık bir dergiyi iskele, otobüs ve istasyonlarda; hatta bazı kitapçılarda ücretsiz dağıtarak hem çalışmalarını halka anlatmaya çalışıyor, hem de eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ile belediye üst yönetiminin tanıtım ve reklamını yapıyordu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir dergisinin basım ve dağıtımından vazgeçildi ve uzun bir süre bu amaçla bir dergi yayınlanmadı. 

Ancak bu eksiklik, farklı bir formatta basılan Bizİzmir Kent Kültürü dergisinin 2020 Mart-Nisan aylarına ait 1. sayısı ile giderilmeye başladı. İki ayda bir ücretsiz dağıtılmak üzere basılan bu yeni derginin Ağustos-Eylül 2020 tarihli 2. sayısının künyesine baktığımızda karşımıza tanıdık isimler çıkmıştı. Uzun yıllar Doğan Medya Grubu’nun Atlas dergisinde, ardından da Magma dergisinde yayın yönetmenliği yapan Özcan Yüksek, bu yeni derginin editoryal servisinde gösteriliyordu. Ayrıca Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu tarihten bu yana başkan danışmanı olarak çalışıp belediye içinde oldukça etkin bir pozisyonda olan; ayrıca İzmir Vakfı’nın genel müdürlüğünü yapan Güven Eken’in uzun yıllar Özcan Yüksek ile birlikte Atlas ve Magma dergilerinde birlikte çalıştığını biliyorduk.
Bunun üzerine aklımıza düşen bir şüphe nedeniyle Bizİzmir Kent Kültürü dergisin künyesi ile Magma dergisi künyelerini karşılaştırdık ve karşımıza ilginç bir durum çıktı. Çünkü Bizİzmir Kent Kültürü dergisinin editoryal servisinde görevli oldukları belirtilen Özcan Yüksek dışında Kemal Tayfur, Oktay Uludağ, Erden Gümüşçü ve Tijen Burultay isimlerine Magma dergisinin künyesinde de rastlamıştık. Bu yeni bilgiye göre Özcan Yüksek Magma dergisinin yayın yönetmeni, Kemal Tayfur yazı işleri müdürü, Oktay Uludağ editoryal koordinatör, Tijen Burultay fotoğraf sorumlusu, Erden Gümüşçü görsel koordinatörü, Belediye Başkan Danışmanı Güven Eken de editoryal servisin doğa sorumlusu olarak çalışıyordu. Ayrıca Bizİzmir Kent Kültürü dergisine kapak fotoğrafı konusunda katkıda bulunan Kubilay Akdemir’in Magma dergisinin fotoğrafçıları arasında yer aldığını görmüştük. Anlaşılıyordu ki, Belediye Başkan Danışmanı Güven Eken’in de içinde bulunduğu yakın arkadaşlarından oluşan Magma dergisi ekibi Bizİzmir Kent Kültürü dergisinin tasarımını üstlenmişti. 

Bizİzmir Kent Kültürü dergisinin künyesinde derginin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş. tarafından ortaklaşa hazırlandığı yazılı olduğu için bu kez de Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş.’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki kayıtlarını inceledik. Orada da 01.07.2014 tarih, 8602 sayılı, 7.07.2017 tarih, 9362 sayılı,  12.01.2018 tarih, 9493 sayılı ve 3.11.2020 tarih, 10194 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshalarında yazılı olduğu gibi Özcan Yüksek, Kemal Tayfur ve Oktay Uludağ’ın Evliya Çelebi Yayıncılık Anonim Şirketi’nin ortakları olduğunu gördük ve bunun üzerine derginin yayına hazırlanmasında görev alan bu şirketin, bu iş için belediyenin açtığı herhangi bir ihaleye katılıp katılmadığını merak ettik. Çünkü kamu ihaleleriyle ilgili resmi kaynaklarda derginin basımı için açılan ihale ile ihaleyi alan firmaya ait bilgilere ulaştığımız halde, Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş.’nin üstlendiği yayına hazırlama işi ile ilgili bir bilgiye ulaşamamıştık.  

Bütün bu bilgileri bir araya getirdikten sonra Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş.’nin yaptığı yayına hazırlama işi için 13 Ocak 2021 tarihinde HİM kanalıyla belediyeden bilgi talep ettik. Bu talebe ancak 18 Ağustos 2021 tarihinde cevap verildi ve bu iş için herhangi bir ihalenin yapılmadığını bildirdiler. Anlayacağınız, Bizİzmir Kent Kültürü dergisinin 2. sayısının yayına hazırlanması için herhangi bir ihale yapılmadığı halde bu iş Evliya Çelebi Yayıncılık A.Ş.’ne verilmiş ve bu görevlendirme derginin künyesinde belirtilmişti. 

Ancak bu arada, yayınlanan 3. sayıdan haberdar olmamakla birlikte; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Yeniden Merhaba” başlığı ile takdim yazısını yazdığı 4. sayıdaki künyede yazı işleri müdürlüğünün Deniz Çaba, görsel danışmanlığın İzmir Life dergisi sahibi İ. Hakkı Kesirli tarafından üstlenildiği; ayrıca, derginin içeriğini oluşturmak için 11 ayrı İzmirliden katkı alındığı, tasarım, yayına hazırlama ve baskı işlerinin de İzmir kaynaklı Metro Matbaacılık Ltd. Şti.’ne verildiği görülmektedir.


Kaynak: