Go-Kart Pisti için cevaplar..,

14 Eylül 2018 Cuma , 19:47
Okunma: 1823
0 Yorum

Geldi!!!

 
Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesinde yapımı süren go-kart pisti ile ilgili sorularımızın yanıtı İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi,
 
Gelen cevaplarda,
 
Bahse konu alanın “TARIM ALANINDA” kaldığı,
 
"Doğal Sit Alanı" sınırları içerisinde kaldığı,
 
Büyükşehir belediyesi,  arşivinde alana ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunmadığı,
 
"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 45293 sayılı ve 29.12.2017 kayıt tarihli yazısı ile Belediyemize iletilen İzmir I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 25.12.2017 tarihli ve 182 sayılı kararı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün uygun görüşü alınması şartıyla alanın pist olarak düzenlemesi talebinin uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildiği..," 
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün uygun görüşü herhalde yok ki,
 
Falanca tarih falanca sayı ile ( OLUMLU ) kararı verilmiştir diye bilgilendirme yok!
 
Peki , TARIM ALANINDA, DOĞAL SİT ALANINDA ve TARIM OLUMLU YAZISI olmadan nasıl bu go-kart pisti yapılmakta sorusuna yanıt arıyoruz.
 
Büyükşehir Belediyesi sorularımıza, “..,konuya ilişkin İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Güzelbahçe Belediyesinden bilgi alınması hususunda bilgilerinizi rica ederim.”
 
Diye cevaplamakta, büyükşehir belediyesi sadece yapılanları izlemekte mi?
 
 

 


Kaynak: