Hasan Fehmi Mani Yetkili miydi..,

28 Ekim 2016 Cuma , 19:42
Okunma: 2005
0 Yorum

Yoksa yetkisiz miydi?

 

 Hasan Fehmi MANİ 19.04.2004 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına vermiş olduğu dilekçesinde; 

“İZSU Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum” şeklinde yazılı müracaatta bulunduğu, 
 
Aynı dilekçenin alt kısmına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet PÎRİŞTİNA tarafından 26.04.2004 tarihinde "UYGUNDUR” denilerek istifa, talebinin uygun görüldüğü,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ÎZSU Genel Müdürlüğü antetli 11.05.2004 tarih ve İZSU 35/71.328 sayılı İZSU Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda; 
 
“Genel Müdür Hasan Fehmi MANİ’nin istifası nedeniyle ayrılışından itibaren Genel Müdürlük görevini Genel Müdür Yardımcısı Veysel ESENLIOĞULLARI’nın yürütmesi uygun görülmüştür. Bilgi ve gereğini rica ederim." 
 
Bu yazıdan sonra ne oldu derseniz;
 
Genel Müdür Yardımcısı Veysel ESENLİOĞULLARI tarafından Tebellüğ ettim yazısı, elle yazılarak imzalandığı.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü antetli 11.05.2004 tarihli İzmir Valiliğine hitaben yazılan yazıya, “içişleri Bakanlığının 21.05.1999 tarih ve 10272 sayılı yazısı ile genel müdürlüğe atama yapılması ile ilgili yazı ilgi tutularak, İZSU Genel Müdürü. Hasan Fehmi MANİ’nin ekli dilekçe ile bu görevinden ayrılmıştır, gereği için yazımızın İçişleri Bakanlığına sunulmasını arz ederim” denilerek istifa dilekçesi örneğinin eklendiği, konunun gereği için ilgili hakanlığa gönderilmesinin istenildiği,
 
İZSU Genel Müdürlüğü istifa dilekçesinin bir örneğini İÇİŞLERİ Bakanlığına da iletmiş.
 
Buraya kadar gelişen olaylar Rahmetli Piriştina zamanı.

Bundan sonrası çok önemli!!!
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü antetli 25.06.2004 tarih ve 17.SU.35/71.470 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına hitaben yazılan yazı ile, 
 
“ idaremiz Genel Müdürü Hasan Fehmi MANÎ’nin istifasına ilişkin dilekçe fotokopisi ektedir", şeklinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi verildiği, 
 
25.06.2004 tarihinde ne yazık ki Ahmet PİRİŞTİNA vefat etmişti.
 
Aziz Kocaoğlu o tarihte meclis iradesi ile seçilmiş miydi tam bilemiyorum.
 
İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 13.05.2004 tarih ve 1943 sayılı yazısı ile;
 
İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. Bilgilerinize arz ederim u şeklindeki yazı ile istifanın bakanlığa bildirildiği..,
 
Bu yazıdan anlaşılacağı üzere Hasan Fehmi Mani İZSU Genel Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etmiş.
 
Genel Sekreterin işe alınması ya da atanması ve görevden alınması İçişleri Bakanının onayı ile olduğu herkesçe bilinmektedir.  Soruşturma raporunda da bu konuya yer verilmiş;
 
Genel sekreter yardımcıları ise, belediye başkanınca atanır hükümleri bulunduğundan söz konusu görevlerden istifa veya emeklilik halinde bakan onayının alınmasına gerek yoktur..,
 
Bundan sonra yazacaklarımız da, Aziz Kocaoğlu’nun sorumluğunda olduğunu belgelere dayal paylaşacağız.
 
Ardından da sorularımız olacak elbet.
 


Kaynak: