Hüseyin Mutlu Akpınar'ı

24 Eylül 2018 Pazartesi , 21:39
Okunma: 3214
0 Yorum

KSK'liler affetmemiş olacaklar ki..,

 
Yorumsuz olarak yayınlıyoruz
 
KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE
 
KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
 
KONUSU        : Karşıyaka Spor Kulübü Derneği üyesi olan Hüseyin Mutlu Akpınar’ın, aşağıda izah ettiğimiz gerekçelere bağlı olarak,  Karşıyaka Spor Kulübü tüzüğünün 41. maddesi  kapsamında “Disiplin Cezası” ile cezalandırılarak aynı maddenin “c” maddesi gereğince dernek üyeliğinin sona erdirilmesi talebidir.
 
AÇIKLAMALAR:
 
Dernek tüzüğümüzün 41. maddesinde disiplin cezaları, 42. maddesinde ise hangi hallerde bu cezaların uygulanacağı düzenlenmiştir.
 
Buna göre Karşıyaka Spor Kulübü Derneğimizin üyesi olan Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak seçildiği 2014 yılından itibaren, 42. maddeye göre dernekten ihracını gerektiren birçok eylem ve davranışı birçok kez gerçekleştirmiş olması sebebi ile bu şikayetimize konu olmuştur. Eylem ve davranışları ile , Karşıyaka Spor Kulübü’nü ve üyelerini küçük düşürmüş, elindeki kamu gücünü derneğin aleyhine olacak şekilde kullanmış, derneğin büyük maddi kayıplara uğramasına sebebiyet vermiştir.
 
Şöyle ki;
 
1. Hüseyin Mutlu Akpınar, bir spor kulübü olarak siyaset üstü olması gereken Karşıyaka Spor Kulübü’nü siyasi emellerine alet etmek için her yolu denemiş, her fırsatı değerlendirmiştir. Kendi afişlerinde, kulüpten hiçbir izin almaksızın kulüp logosunu da kullanarak Karşıyaka’nın billboardlarına asmış, basın yayın organlarında bu afişleri kullanmıştır. Hatta o kadar ileri gitmiş ki, Türkiye şampiyonu olan Basketbol takımımızın kutlama afişlerinde bile kendi resmi tek başına yer almıştır. Hüseyin Mutlu Akpınar, kendi kişisel siyaseti ve kendi kişisel tanıtımı için Karşıyaka Spor Kulübü’nü açık ve aleni şekilde kullanmıştır.
  
2.Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Spor Kulübü’nün geleceği olan stat projesine sudan sebeplerle karşı çıkarak ve “Çadır kurarım yine de yaptırmam” diyerek stadın yapılmasına, belediye imkanlarını da kullanarak engel olmuş, davalar açmış, işin sürüncemede kalması için her şeyi yapmıştır. Şehirdeki diğer statlar yükselirken Karşıyaka Stadı, yıllardır beklemektedir. Kendisinin bu davranışları ile şu anda Karşıyaka Spor Kulübü, kendi stadı olmayan tek kulüp durumuna düşürülmüştür.
 
3. Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka taraftarına çeşitli konuşmalarında hakaret ederek, aşağılayarak Karşıyaka taraftarının toplumda prestij ve itibar kaybetmesine sebep olan açıklamalar yapmıştır. Karşıyaka taraftarını sürekli içki içen, stat duvarına işeyen, çevresini kırıp döken, şiddete eğilimli kişiler olarak göstermiş, Karşıyaka taraftarına ve Karşıyakalılara hakaret etmiştir. Hatta daha ileri giderek, büyük önderimiz Atatürk’ün kulübümüzü 1925 yılında yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğrafa ithafen, “Bir tahta masa koy, üstünde bir fincan, Atatürk burada kahve içti de. Ver gazı gitsin” şeklinde açıklamalarda bulunmuş, ortak manevi değerimiz olan Atatürk’ü ve Atatürk’ün Karşıyaka Spor Kulübü ile olan manevi bağını aşağılamış, alenen hakaret etmiştir.
 
Bu ve bunun gibi açıklamaları ile, kentin en önemli markası olan KSK markasına büyük zararlar vermiş, Karşıyakalılar, dernek üyeleri ve taraftarları, bu söylemler nedeniyle bulundukları yerlerde aşağılanmışlar, alay konusu olmuşlardır. Bütün bunların sebebi Hüseyin Mutlu Akpınar’dır.
 
4. Hüseyin Mutlu Akpınar değişik platformlarda Karşıyakalılara “Geri zekalılar” “Aptallar” şeklinde hakaretlerde bulunmuştur. Bunu bütün Karşıyakalılar bilmektedir.
 
5. Karşıyaka Spor Kulübü’nün geçmişte ibra edilmiş olan yönetimlerine zan altında bırakacak sözler ve davranışlar sergilemiştir.
 
6. Karşıyaka Spor Kulübü üyesi Bahdım Ateş, salonda bir maçın devre arasında, bu kişinin elemanları olan kişiler tarafından dövülmüştür. Ayrıca üyelikten ihracını talep ettiğimiz Hüseyin Mutlu Akpınar, salon çıkışında Bahtım Ateş’e, “Gebertirim ulan seni” şeklinde tehditlerde bulunmuş ve bu suçlardan dolayı hakkında tehdit davaları açılmıştır.
 
7. Hüseyin Mutlu Akpınar, bütün bu söz ve eylemleri ile Karşıyaka Spor Kulübü’ne, üyelerine, marka değerine ve geleceğine telafisi mümkün olmayan zararlar vermiştir. Ayrıca, aleyhine açılan bir çok dava bulunmaktadır.
 
8. Karşıyaka Spor Kulübü Dernek Tüzüğünün 42. Maddesi’ne göre;
 
a) Dernek düzenini bozacak söylem ve fiillerde bulunmak
 
b) Dernek içinde veya dışında dernek itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.
 
c) Dernek onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya fiillerde bulunmak.
 
d) Üyelik onuruyla bağdaşmayan söylem veya fiillerde bulunmak.
 
e) Dernek düzenini bozacak söylem ya da fiillerde bulunmak.
 
g) İlgili mevzuat dernek tüzüğü yönetim kurulu kararlarına aykırı eylem ya da davranışlarda bulunmak.
 
h) Üyelerin onur ya da saygınlığına zarar verici ,onları küçük düşürücü benzeri söylem ve fiillerde bulunmak.
 
i) Dernek başkanları onur ve kurul üyelerine eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü kötü zan altında bırakıcı eylem ve fiillerde bulunmak.
 
j) Eleştiri sınırlarını aşarak derneği aşağılayacak ya da iftira niteliği taşıyan beyanlarla derneğe zarar verici faaliyetlerde bulunmak
 
k) Genel ahlaka aykırı derneğe zarar veren söylem veya fiillerde bulunmak.
 
p) Dernek mal varlığına kasten zarar verici eylem veya fiillerde bulunmak..,
 
İhracı gerektiren durumlar olarak açıkça belirtilmiştir.
 
9. Sıraladığımız eylemler, Karşıyaka Spor Kulübü tüzüğünün 42. maddesine göre, üyelikten ihracın bütün şartlarını fazlasıyla ortaya koymaktadır.
 
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
 
Aşağıda imzası olan bizler; Karşıyaka Spor Kulübü Derneği üyesi olan Hüseyin Mutlu Akpınar’ın, Dernek tüzüğünün 42. maddesinin birçok hükmüne aykırı hareket, eylem ve söylemlerinden dolayı gereken işlemlerin yapılarak, dernek tüzüğünün 41. Madde kapsamında “Disiplin Cezası” ile cezalandırılmasını ve aynı maddenin “c” maddesi gereğince dernek üyeliğinin sona erdirilmesini saygılarımızla dileriz. 24.09.2018
 

 


Kaynak: