İBB belediye meclis gündemine..,

14 Aralık 2018 Cuma , 17:44
Okunma: 1979
0 Yorum

gelen madde yeteri kadar açık olmadığından..,

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayının son meclis gündemine gelen madde

“Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/12-54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alaçatı Mahallesi, 4297 ada, 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 no'lu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285996)”
 
Parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılmak istenilen değişiklik nedir?
 
Bahse konu alanda yapılaşmalar mevcut,
 
Meclis gündemine gelen madde, yeteri kadar açık olmadığından,
 

Bayındırlık Komisyon Raporunu belediyeden istedik, 

 

Plan değişikliği yapılmak istenilen parsellerin toplamı ise, 3259 m2

 


Kaynak: