İBB'DEN AİDİYET..,

5 Ocak 2020 Pazar , 22:23
Okunma: 1983
0 Yorum

Anketi!


İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan, tüm personele cep telefonundan, AİDİYET Araştırması adı altında,

 

Bir anket yapılıyor,

 

İBB'd ilk kez böylesi bir anket yapılıyormuş!

 

Soruları inceledik. bizlere garip geldi,

 

Böylesi bir anketi kim ne için hazırladı?

 

Özellikle 18/2 sorular çok garip geldi,

 

İzmir Büyükşehir Belediyesinde, hiç olumsuz birşey yok mu?

 

Ya sizce?

 

Ankete geçmeden,siz çok yaşayın, TUNÇ SOYER demeden edemiyoruz,

 

Bu anket sonrasında,  ne elde edeceksiniz, gerçekten çok merak ediyoruz.

 

Asıl merak ettiğimiz konu ise,

 

Sayın Soyer, siz LİYAKATA önem veriyor musunuz?


Her elemanı sınavla mı yoksa,


Siyasi atamalarla mı yapıyorsunuz?


Bu anket için belediye kasasından kaç para çıktı diye de pek merak etmekteyiz!

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aidiyet Araştırması

Değerli İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanı,

Bu anket çalışanların belediyeye aidiyetini ölçmek, sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek maksadıyla uygulanmaktadır. Anketin uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi adına KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yürütülmektedir.

Anketi dolduran kişilerin kimliği kesinlikle gizli kalacaktır. Anketin bireysel, tarafsız, dikkat sarf edilerek ve sağduyu ile doldurulması sorunları anlamak ve çözmek konusunda büyük önem arz etmektedir. Bu konudaki samimiyetiniz ve gayretleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi


Anketi cep telefonu, tablet ile dolduruyorsanız lütfen cihazı yatay konumda tutunuz!

 • 1.1. Cinsiyetiniz *
 • 1.2. Yaşınız *
 • 1.3. Medeni Durumunuz *
 • 1.4. Çocuk sayınız *
 • 1.5. Kurumunuzdan aylık net geliriniz *
 • 1.6. Eşinizin çalışma durumu *
 • 1.7. Eğitim Durumunuz *
 • 1.9. Fiili Göreviniz *
 • 1.10. Statünüz *
 • 1.11. Kurumda çalıştığınız süre *
 •  

   

 • 2) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  2.1. Kurumumdan memnunum ve kendimi kurumumun bir parçası olarak görüyorum.
  2.2. Tekrar işe girecek olsam yine bu kurumu seçmezdim.
  2.3. Bu kurumda çalışmayı başkalarına tavsiye ederim.
  2.4. Bugün daha iyi bir iş bulsam bu kurumdan ayrılırdım.
  2.5. Geleceğim açısından kendimi kurumumda güvende hissediyorum.
 •  

   

 • 3) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  3.1. Kurumdaki bürokratik yapı iş yapmayı güçleştirmektedir.
  3.2. Yöneticiler çalışanlarla konuşmak, onların sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak için yeterince zaman ayırmıyorlar.
  3.3. Yöneticiler açık fikirli, adil ve dürüsttürler.
  3.4. Yöneticiler çalışanların yeterliliklerini değerlendirir, dikkate alır.
  3.5. Yöneticiler görevlendirmeler dahil her konuda tüm personeline adil davranmamaktadır.
 •  

   

 • 4) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  4.1. İşimde benden tam olarak ne beklendiğini iyi biliyorum.
  4.2. İşimi yapmaktan keyif alıyorum.
  4.3. Çalışanlar yeteneklerine/eğitimlerine uygun birimlerde değerlendirilmemektedir.
  4.4. Çalışanlara bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı sağlanmaktadır.
  4.5. Görev tanımım yaptığım işe uygun değildir.
  4.6. Kurumumda zaman ve kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
 •  

   

 • 5) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  5.1. Bu kurumda karar alma süreci hızlıdır.
  5.2. Amirim yaptığım işlerde kendi kararlarımı almam konusunda yeterli özgürlüğü tanıyor ve bu yönde destekliyor.
  5.3. Kurumda çalışanların kararlara katılması sağlanıyor, fikirleri alınıyor.
  5.4. Sahip olduğum yetkiler, sorumluluklarımla dengeli değildir.
 •  

   

 • 6) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  6.1. Kurumda olup bitenleri, projeleri, olayları, daha çok başkalarından ve tesadüfen öğreniyorum.
  6.2. Kurumdaki iletişim şekli ve miktarı yöneticiden yöneticiye değişiyor.
  6.3. Kurumdaki bilgi paylaşımında ve kurum içi haberleşmede belirsizlik var.
  6.4. Kurumda çalışanlar arasında iletişim problemleri var.
  6.5. Kurumda iletişimi sağlamak için teknolojik altyapıdan yeterince yararlanılmamaktadır.
 •  

   

 • 7) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  7.1. Bu kurumda yükselme olanağının bulunduğuna inanıyorum.
  7.2. Kuruma personel alımında liyakat (uygunluk) gözetilmemektedir.
  7.3. Terfi ve tayinlerde, personelin başarısına göre değerlendirme yapılıyor.
 •  

   

 • 8) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  8.1. Kurumda tüm çalışanlara eşit ve adil davranılmaktadır.
  8.2. Kurum kendimi değerli hissetmemi sağlıyor.
  8.3. Kurumumda çalışanların performansı adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmez.
  8.4. İşyerimde ödüllerin ve / veya terfilerin, eşitlik ilkesine dayalı ve adil olarak verildiğine inanıyorum
 •  

   

 • 9) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  9.1. Aldığım maaş / ücret, niteliklerime, yaptığım işe ve piyasa koşullarına göre yeterlidir.
  9.2. Sosyal haklar kapsamındaki tazminatlar (yemek, ulaşım, eğitim vb) artırılmalıdır.
  9.3. Kurumda yapılan sosyal faaliyetler (yemek organizasyonu, spor faaliyetleri, hobileri destekleyici programlar vb) yeterlidir.
  9.4. Görev riski tazminatı yapılan işe göre adil dağıtılmamaktadır.
  9.5. Özlük haklarımı zamanında ve eksiksiz olarak kullanabilmekteyim.
 •  

   

 • 10) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  10.1. Kurumun, kamuoyu gözünde olumlu bir imajı vardır.
  10.2. Basında/sosyal medyadaki kurumuma yönelik haksız eleştiriler beni rahatsız eder.
 •  

   

 • 11.1. «Vizyon» ve «misyon» kelimelerinin anlamlarını biliyor musunuz?
 • 11) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz?
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  11.2. Kurumum vizyon, misyon ile kalite politika ve stratejisini çalışanları ile paylaşır.
  11.3. Kurumumda üst yönetim tarafından yaratıcılık, yenilikçilik teşvik ediliyor ve destekleniyor.
 •  

   

 • 12) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  12.1. Çalıştığım yerdeki koşullar (sıcak/ soğuk/ gürültü/ kalabalık/ dar alan vb) işimi iyi yapmamı engelliyor.
  12.2. Kullandığım malzeme/araç ve gereçler işimi yapmam için yeterli değildir.
  12.3. Çalışma saat ve sürelerinin uygulanışı konusunda problem yaşıyorum.
  12.4. İşyeri sağlık hizmetleri yeterli ve kalitelidir.
  12.5. Ulaşım / servis hizmetleri yeterli ve kalitelidir.
  12.6. Sağlanan sosyal imkânlardan (kantin, yemekhane, sportif faaliyet alanı vb.) memnun değilim.
 •  

   

 • 13) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  13.1. İşimi iyi yaptığımda ve başarı gösterdiğimde üstlerim tarafından takdir ediliyorum.
  13.2. Kurumumda başarı ödüllendirilmiyor.
  13.3. Kurumumda tüm çalışanların önerileri dikkate alınır ve ödüllendirilir.
  13.4. Kurumumda ceza mekanizması çalışmıyor.
  13.5. Kurumumda çalışanların performans değerlendirmesi hakkaniyetli olarak yapılmaktadır.
  13.6. Kurumumda motivasyonu artırıcı faaliyetler yeterli düzeydedir.
 •  

   

 • 14) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  14.1. Kurumumda çalışanlar arasında sık sık çatışma yaşanıyor.
  14.2. Kurumumda iş dağıtımı konusunda adam kayırma yapılmıyor.
  14.3. Kurumumda bilgi ve tecrübe paylaşımı yeterli seviyede gerçekleşmektedir.
  14.4. Kurumumda takım halinde çalıştığımızda daha iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.
  14.5. Kurumumda çalışanlar arasında çeşitli nedenlerden kutuplaşma mevcuttur.
 •  

   

 • 15) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  15.1. Kurumumuz vatandaş memnuniyetine önem verir.
  15.2. Kurum hizmet kalitesini artırmak için sürekli gelişim içerisindedir.
 •  

   

 • 16) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  16.1. Kurumum çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimine önem verir.
  16.2. Kurumum çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimine yönelik yatırım yapar.
  16.3. Kurumumda iş verimliliğimi artırmaya yönelik verilen eğitimler yeterli değildir.
  16.4. Üst yönetim tarafından çalışanların kariyer planlaması yapılmaktadır.
  16.5. Kurumumda verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yeterlidir.
  16.6. Kurumumda verilen aidiyet, iletişim, öfke kontrolü ve empati eğitimleri yeterli değildir.
  16.7. Aldığım eğitimler, işimi kolaylaştırıyor ve başarıma katkıda bulunuyor.
 •  

   

 • 17) Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı
  1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum ölçeğinde belirtebilir misiniz? *
    1 - Kesinlikle katılmıyorum 2 3 4 5 - Kesinlikle katılıyorum
  17.1. Her seviyede kurum yöneticisi düzenli olarak bizleri ziyaret eder, sorunlarımızı dinler.
  17.2. Amirlerimiz kişisel ve ailevî sorunlarımıza duyarlıdırlar.
  17.3. Kurumumda bayramlaşma, anma vb etkinlikler bizlerin de iştiraki ile geniş katılımla yapılmaz.
  17.4. Kurum yöneticileri çalışanlarının motivasyonunu arttıracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.
  17.5. Doğum günleri ve tüm bayramlarda şahsıma özel SMS mesajı ile anılmak motivasyonumu artırır.
  17.6. Kurumumun ve hizmet veren şirketlerinin sunduğu hizmetler kurum çalışanlarına indirimli olmalıdır.
  17.7. Kurumda yapılan sosyal faaliyetler (yemek organizasyonu, spor faaliyetleri, hobileri destekleyici programlar vb) yeterli değildir.
 •  

   

 • 18.1. Kurumda mevcut muhtemel sorun sahaları olarak aşağıdakilerden öncellikli olduğunu düşündüğünüz 5 adedini seçiniz.

  Adalet Eksikliği
  Aidiyet Eksikliği
  Bürokratik Yük/Gecikme
  Cinsiyet Eşitsizliği
  Dayanışma Eksikliği
  Denetim Eksikliği
  Disiplin Noksanlığı
  Eğitim Eksikliği
  Empati Noksanlığı
  Eşit İşe Eşit Ücret Olmaması
  Etik Değerlerin Noksanlığı
  Fırsat Eşitsizliği
  İfade özgürlüğü olmaması
  İletişim Eksikliği
  İş Güvencesi Eksikliği
  Kararlara Katılıma Fırsat Verilmemesi
  Kariyer Planlaması Olmaması
  Kayırmacılık
  Koordinasyon Eksikliği
  Kurum Kültürü Eksikliği
  Kurumsal Olmama
  Liyakat Eksikliği
  Mobbing (Psikolojik baskı/taciz)
  Motivasyon Eksikliği
  Orkestrasyon Eksikliği
  Ödül ve Ceza Uygulaması Olmaması
  Performans Değerlendirmesi Yapılmaması
  Sendikal Hakların Kullanımındaki Sorunlar
  Sonuç Odaklı Olunmaması
  Şeffaflık Noksanlığı

   

 •  

   

 • 18.2. Aşağıdaki listeye bakarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ (keşke olsa dediğiniz DEĞİL) 5 DEĞERİ sol taraflarındaki kutuların içine işaretler misiniz? Lütfen en az 5 adet değer işaretleyin! *
 •  

   

 • 18.3. Aşağıdaki listeye bakarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olmasını, taşımasını ARZULADIĞINIZ, doğru bulduğunuz 5 DEĞERİ sol taraflarındaki kutuların içine işaretler misiniz? Lütfen en az 5 adet değer işaretleyin! *
 •  

   

 •  

  Anketle ilgili herhangi bir konuda;
  Ali Karakaş'a akarakas@konda.com.tr adresinden e-posta yazabilirsiniz.

 •  


Kaynak:

Etiketler:

 • İBBDEN,
 • AİDİYET..,