İBB'in nasıl kamu zararına.,,

22 Aralık 2020 Salı , 19:23
Okunma: 2592
0 Yorum

Sebebiyet verdiğini

 

İzmir büyükşehir belediyesinin,
 
Nasıl kamu zararına sebebiyet verdiğini,
 
Sayıştay denetim raporunda, madde madde vermiş,
 
Belediye şirketlerinin zararları, sermaye artırımı ile giderildiği,
 
Tek tek yazılmış,
 
Rapordan önemli detaylar; 

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin doğrudan ortağı olduğu 11 adet şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerin yönetim kurullarında bulunan 120 kişiye yıllık vergiler hariç net 4.706.760,00 TL yönetim kurulu ücreti ödenmekte olup bu tutar neredeyse toplam büyükşehir belediye bütçesinin %01’ ine denk gelmektedir. Bu rakamlara şirketlerin kurmuş olduğu Büyükşehir Belediyesinin dolaylı olarak ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı ve ücretleri de dahil değildir. Ayrıca yıllar itibarıyla incelendiğinde bu sayıların ve tutarların artış gösterdiği görülmektedir.”
 
Bir şirket düşünün sürekli zarar etmekte iken,
 
Şirketin yönetim kurulu sayısı artmakta,
 
Ödenen huzur hakları da artmakta,
 
Böyle bir şey olabilir mi?
 
Peki, kimler yönetim kurullarında derseniz,
 
Sayıştay denetim raporunda;

“Büyükşehir Belediye Şirketlerine Teknik Yeterlilik ve Mesleki Birikimi Gereği Şirketlerin Amacına Uygun Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması Yapılan incelemelerde, büyükşehir belediye şirketlerinde teknik yeterlilik ve mesleki birikimi bakımından şirketlerin amacına uygun olmayan yönetim kurulu üyelerinin atandığı görülmüştür.”
 
Makam şoförü İZDENİZ Yönetim kuruluna atanmış,
 
Sayıştay denetim raporunun devamında;
 
“İzdeniz A.Ş İzmir il sınırları içinde deniz yolu ile yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden bir şirkettir. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı çalışan makam şoförlüğü hizmetini yapan kişi atanmıştır. Grand Plaza A.Ş İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerini işletme ve catering hizmeti sunan bir şirkettir. Bu şirketin yönetim kurulu üyelerinin ikisi gazetecidir. İzulaş A.Ş şehir içi ulaşım hizmeti sunan bir büyükşehir belediye şirketidir. Bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine köşe yazarlığı yapan bir kişi atanmıştır.”
 
Peki, kimler belediye şirketine yönetim kurulu üyesi olabilir?
 
Sayıştay denetim raporunda bu soruya da açıklık getirirmiş,
 
“5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26 ncı maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler…” 
 
Sayıştay denetim raporunda, Balıkçılar Meydanı yok!
 
Ek Hizmet Binası için Akdemir Plazanın aylık 400 Bin TL kira ödemesi yok!
 
 
Yarın İhalelerle devam edeceğiz.

 

 

 


Kaynak: