İBB Meclisinde Çeşme Planları

15 Kasım 2018 Perşembe , 21:50
Okunma: 1737
0 Yorum

Gündem maddelerinde yerini almış!!!

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım meclis gündeminde Çeşme ilçesinde yer alan parsellerde imar planı değişiklikleri peşi sıra gelmekte, 

 

Büyükşehir Belediyesinde askıda olan planlara bakıldığında,

 

Parsel bazında planlamalar yapıldığını yıllardır gözlemliyor ve yazıyoruz,

 

Parsel bazında planlamalar, planlama ilkelerine aykırıdır diyoruz!

 

15. Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi, 6726 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın mevcut planında yer alan “Turistik Tesis Alanı” kullanım kararının “TİCT (Ticaret-Turizm Alanı)” olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285977)
 
 
 
Çeşme Turizm Alanından yavaş yavaş çıkarılmakta mıdır?
 
26. Çeşme Belediye Meclisinin 19/10/2018 tarihli ve 2018/14-68 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çeşme ilçesine ait yürürlükteki Musalla Mahallesi, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Plan Notlarının, Özel Hükümler başlığı altındaki "Gelişme Konut Alanları"na ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285997)
 
27. Çeşme Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarihli ve 2018/12-54 sayılı Kararı ile uygun görülen; Alaçatı Mahallesi, 4297 ada, 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 no'lu parsellere yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.285996)
 
 


Kaynak: