İBB Raylı Sistem Şube..,

10 Nisan 2020 Cuma , 20:36
Okunma: 1718
0 Yorum

Müdürlüğünden gelen cevabı yorumladık!!!


Dün akşam yayınladığımız,

“İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatında iş kazası sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.”

Haberinde Cimer üzerinden, yanıtlanan cevabı yorumlayacağız diye yazımızı bitirdik,

Söz verdiğimiz gibi, gelen cevabı yorumluyoruz,
 

Ölümlü iş kazalarında savcı en yakın ve en uygun zamanda kaza yerine gelir, kaza ile tespit yaparak tutanak tutar.

 

Bunun akabinde de Müteahhidin şantiye şefinin ve mühendisinin veya mühendislerinin,idarenin görevlendirdiği kontrol mühendislerinin (En başta İnşaat, gerekirse diğerleri) ve   işle ilgili birimin şefinin ve proje sorumlusu firmanın yetkilisinin ifadelerini Savcının hukuken alması gerekir,

Büyük olasılıklara alınmıştır.

Bu aşamalardan sonra da ölüm kaza konusu ilgili mahkemeye havale edilir.

Bu tür kazalarda Kamu İhaleli İşlerde İş sağlığı ve Güvenliği yasası, FIDIC İnşaat İşleri Şartnamesi, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetmeliği gereği kazanın sorumluluğu ölen kişinin iş güvenliği ile ilgili bir kusura yoksa Müteahhide, Proje Sorumlusu firmaya aittir.

Taşeronların İş kazaları ile ilgili bir sorumluluğu yoktur. Proje Sorumlusunun kazadan önce İdareye bu İş güvenliği ile ilgili ihtarı varsa bunu Savcılığa ve de kamuoyu olarak ihtar belgesini sunmak zorunda değil mi?

Kazadan müteahhit ve proje sorumlusu gibi ilgili idare de aynı derecede sorumlu değil midir?

“YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’TE” ise

“Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler

Madde 35 – (1) Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır."

Bu yayınlanan metinde Kazalardan Yüklenicinin sorumluluğunu,madde 35'de de İdarenin sorumluluğunu belirtmekte.

FIDIC İnş.İşl.Gen.Şartnamesinin 4.4 bendinde  kazalardan ve işle ilgili kusurlarında Alt yüklenicinin iş kapsamında olsa dahi  müteahhidin sorumlu olduğu belirtilmekte.

Bu yönetmeliğin f,, şıkkında;

"Proje sorumlu firmanın işin yapımından,uygulanmasında ve kontrolünden sorumlu olduğu belirtilmektedir. Bundan dolayı kazadan aynı derece Müteahhit gibi sorumludur."

FIDIC kurallarının işlerin tamamının alt müteahhide devredilemeyeceğini ancak bir kısmının devrinin mümkün olduğunu belirten 4.4. maddesinde müteahhidin alt inşaat sözleşmesinden doğan sorumluluğuna da yer verilmiştir. 

Onaylanmış alt müteahhitlerin, vekillerinin ve çalışanlarının fiillerinden ve görev ihmallerinden doğan tüm sorumluluk asıl (genel) müteahhide aittir. Bu kapsamda FIDIC kuralları esas alınan inşaat sözleşmelerinde onaylanmış alt müteahhidin yapmış olduğu işlerden doğan tüm sorumluluk asıl müteahhide ait olacağından, onun malî durumunun araştırılması gibi hususlarda asıl müteahhit tarafından gereken özen gösterilmelidir.

25. FIDIC kurallarında müteahhidin, alt müteahhitlerin ya da bunların vekillerinin ve çalışanlarının sorumluluğundan bahsedilirken, alt müteahhidin atanmış ya da onaylanmış alt müteahhit olması bakımından herhangi bir farka yer verilmemiştir. Her ne kadar makul sebeplerin varlığı halinde müteahhidin atanmış tali müteahhitlerle çalışması zorunluluğu bulunmamakta ise de, seçiminde müteahhidin rolünün bulunmadığı sorumluluk düzeninde göz önüne alınmamıştır. Buna karşılık, atanmış alt müteahhidin, asıl müteahhit tarafından yeterli bir biçimde denetlenmiş olmasına rağmen kusurları olması halinde bunun sorumluluğunun işverene ait olması gerekir.

26. Diğer yandan atanmış alt müteahhidin de kusuru olmaksızın ya da öngörülemeyen hallerin varlığı nedeniyle ortaya çıkan risk ve zararlara ilişkin olarak ise ister alt müteahhit seçimindeki hatası ister öngörememesi nedeniyle olsun yine iş sahibinin sorumlu tutulması uygun olacaktır.

Şimdi sormak istiyoruz, bu ölümlü kazada vah gidene mi diyeceğiz

Yoksa, konunun incelenmesi için sorumluluğumuz gereği ilgili yerlere müracaatımızı mı yapacağız.
 


Kaynak: