İBB SAYIŞTAY RAPORU (1)

31 Ekim 2018 Çarşamba , 21:41
Okunma: 1403
0 Yorum

YANSIYANLAR!


BULGU 2: Arazi ve Arsa Satışlarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi
 
2017 yılı içerisinde çeşitli yöntemlerle satılan arsalara ilişkin muhasebe kayıtlarında,satılan arsaların kayıtlı bedelleri yerine arsa satış bedelleri ile muhasebeleştirilerek kayıtlardan düşüldüğü tespit edilmiştir.
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabının “Hesabın işleyişi” başlıklı 189 ncı maddesinde; “… b) Alacak
1) Satılan arsa ve arazilerin, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile kayıtlıNdeğeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, satış bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, satış bedeli ile kayıtlı değeri arasındaki olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.” hükmü yer almıştır. 
 
Buna göre; satılan arsanın satış bedelinin kayıtlı değerinden büyük olduğu takdirde aradaki farkın 600 Gelirler Hesabına kaydedilmesi, bununla birlikte; 250 Arazi ve Arsalar Hesabının alacağında satılan arsanın kayıtlı değerinin yer alması gerekmektedir.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 2017 yılında çeşitli tarihlerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17 nci maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi kapsamında 35 adet arsa satışı gerçekleştirildiği, bunların kayıtlı değerleri toplamının 1.305.713,40 TL ve satış bedellerinin 6.696.737,73 TL olduğu anlaşılmıştır. Ancak satışlara ilişkin muhasebe kayıtlarında 250 Arazi ve Arsalar Hesabının alacağına bunların kayıtlı
değerlerinin yerine satış bedellerinin kaydedilerek kayıtlardan çıkarıldığı ve aradaki fark olan 5.391.024,33 TL’nin 600 Gelirler Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.
 
Bu durum Büyükşehir Belediyesi’nin bilançosunda 250 Arazi ve Arsalar Hesabında yer alan taşınmazların kayıtlı değerlerinin ve 2017 yılı faaliyet sonuçları tablosunda gelirler kısmının, olması gerekenden aradaki olumlu fark olan 5.391.024,33 TL kadar düşük görünmesine yol açmıştır.

Kamu idaresi cevabında; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak Belediye Bilgi Yönetim Sisteminde gerekli yazılım çalışmaları yapılarak Şubat 2018 tarihinden itibaren gerekli düzeltme işlemi yapılmıştır." denilmiştir.
 
Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta bulguya konu edilen hususla ilgili yapılan değerlendirmelerin kabul edildiği ve gerekli kayıtların yapılmaya başlandığı ifade edilmiştir.
 
Ancak bu husus 2017 yılı mali tablolarını etkilememektedir. Konu ile ilgili süreç takip edilecektir. 


Kaynak: