İddiaların araştırılması için..,

3 Temmuz 2018 Salı , 23:10
Okunma: 2924
0 Yorum

İlgili yerlere yazımızı yazdık!

 

Balıkçı Meydanı Yapım işi ile ilgili onlarca yazı yazdık, Bilgi Edinme Biriminden sorduk,

 

Derneğimize gelen iddialar ve belgelerden sonra, sorumluğumuz gereği, Mahalli İdareler il Müdürlüğü'nden bir inceleme istedik.

 

Yine sorumluluğumuz gereği yazdığımız dilekçeyi sizlerle paylaşıyoruz.

 

 

 TC

İZMİR VALİLİĞİ

MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

"Balıkcı Meydanı Yapımı İşi" ile  ilgili çeşitli mevzuat dışı, hatalı da sayılabilecek çeşitli uygulamalar söz konusudur. Sözleşme süresinin çok aşılması ancak bu gecikilen sürelere karşı uygulanan cezaların yanlış olarak çok düşük uygulanmış olmaları aşağıda üstünde durulacak olan husustur. 

Söz konusu yapım işi ile ilgili bu ve benzer konular Temiz İzmir Derneği yayın organı gaze-temiz.com’da defalarca yer almış olmalarına karşın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme Birimine yazdığımız sorulara açık, tutarlı, anlaşılır yanıtları alınamamıştır.

Sorumluluğumuz gereği "Balıkcı Meydanı Yapımı İşi"  gecikme ve buna karşı kesilmiş olan ceza konusunda il müdürlüğünüz tarafından bir inceleme istemekteyiz.  

 

(1) Yüklenici:Hazar Tek. İnş. Taah. Metal ve Yapı Proje Sanayi Tic. Ltd. Şti.

 

(2) Sözleşme Tutarı: 6.105.000,00 TL

 

(3) Sözleşme ve Yer Teslimi Tarihleri: 21.04.2016, 29.04.2016

 

(4) Verilmiş Olan Süre Uzatımı Dahil İşin Bitim Tarihi: 23.08.2017

 

(5) 15.11.2017 Tarihinde bir heyet (Geçici  Kabul Heyetine benzer yapıda) yapım işlerini yerinde inceleyerek bir tutanak düzenlemişlerdir. İşin durumundan bahsedilmemiş olan bu tutanakta sadece günlük gecikme cezasının sözleşme bedelinin onbinde altısı olduğu belirttirilerek günlük gecikme bedeli  6.105.000,00 x 0.0006=3.663,00 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca bu tutanak da neden olduğu anlaşılamaz bir şekilde 9 günlük  gecikme cezası tutarı da  9 x 3.663,00 = 32.967,00 TL belirtilmiştir. 

 

(6) Bu arada 9.09.2017 tarihinde İBB adına Sn.Buğra Gökce'den gelen bir yazıda işin yüklenicisine ek süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin  23.08.2017 tarihinden sonra gecikme cezalı olarak çalıştığı belirtilmiştir. 

 

(7) 08.05.2018 tarihinde  yine İBB adına Sn. Buğra Gökce'den gelen bir yazıda işin süre uzatımı dahil bitim tarihi 23.08.2017 olduğu, ek süre  verilmediği, bitim tarihinden sonra cezalı çalışmakta olduğu, gecikme cezası olarak 307.692,00 TL kesilmiş olduğu, işin belirtilmiş olan  bitim  tarihinden  sonra herhangi bir süre uzatımının yapılmamış olduğu, işin geçici kabul aşamasında olduğu, sözleşme bedelinin tamamının ödenmediği belirtilmiştir. 

 

İmzasız da olsa düzenlenmiş olan geçici kabul tutanağında işin geçici kabul ve bitim tarihleri 11.05.2018 olarak görünmektedir. Sözleşmesine göre tamamlanması gereken 23.08.2017 tarihinden geçici kabulün gerçekleştiği 11.05.2018 tarihine kadar olan süre yüklenicinin cezalı çalıştığı süredir. Bu süreden geçici kabul eksikliklerinin tamamlanması için verilmiş olan 21 günlük süre çıkarılırsa, yüklenicinin geciktiği toplam gün sayısı 240  olmaktadır. Günlük gecikme cezası 3.663,00 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Bu durumda kesilmesi gereken toplam  gecikme cezası 240 x 3.663 = 879,120 TL olarak ortaya çıkmaktadır. Bu değer Buğra Gökçe'nin 08.05.2018 tarihli, geçici kabul tarihinden 3 gün önce yazmış olduğu yazıda kesilmiş olduğunu belirttiği ceza tutarı olan 307.692,00 TL ile karşılaştırılırsa, 879,120,00-307.692,00 = 571.428,00 TL tutarında bir kesilmemiş ceza  tutarı ortaya çıkmaktadır. Neden böyle bir durumun oluştuğu mutlaka idaresince açıklanmalıdır.

 

Uzun bir süredir hakediş yapılmıyorsa, bunun sonucu olarak yapılmış son hakediş dönemindeki ceza tutarı o hakediş tarihi itibariyle düşük ise, ancak son hakedişte tüm gecikilen gün ceza kesintileri yansıtılmış olacak ise, o zaman da işin bittiği tarih itibariyle kesilmiş toplam ceza tutarının ayrıca belirtilmiş olması gerekirdi.

 

Yukarıda maddeler halinde açıkladığım ve bizlerin ulaşamadığı diğer tutanakların, birer birer incelenmesini ve tarafımıza sonucundan bilgi verilmesini talep etmekteyiz.

 

Temiz İzmir Derneği adına

Başkan Nivent Kurtuluş

 

EKLER;

Belediye evrakları

Dağıtım Gereği

Sayıştay Başkanlığı

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı


Kaynak: