İlgililer Gerekeni..,

29 Ekim 2019 Salı , 20:43
Okunma: 1852
0 Yorum

Yapıyorlar mı?

 

  AGRA KENT HİZMETLERİ ile ilgili vatandaşlardan gelen ihbar üzerine,

 Mart ayından bugüne onlarca yazı yazdık,
 
İlgili yerlere bildirdik,
 
Gelen cevapta,
 
“Cumhurbaşkanlık Genelgesi ile faaliyete geçirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uygulaması kapsamında Belediyemize yönlendirilen başvuru formunuz incelenmiş olup;Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü cevap yazısı; "İlgi yazınızda ve ekindeki şikayet dilekçesinde bahse konu olan, Bornova İlçesi, Erzene Mah. tapunun 198 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın yerinde ve arşiv dosyasında yapılan tetkikte inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamış olup, parsel üzerindeki ruhsatsız yapılar ile ilgili 12/03/2019 tarih, 9548 sayı ile Yapı Kontrol Servisine yazılmıştır." denilmektedir. Bilgilerinize rica ederim.”
 
Yazdığımız yazılar sonrası AGRA KENT HİZMETLERİ ,
 
Ankara’dan avukatları aracılığı ile TEKZİP yolladılar,
 
Tekzip metnini sizlerle paylaştık,
 
Bu gün AGRA Kent Hizmetlerinin Yapı Tati Zaptı tutulan yerle ilgili,
 
 “..,Bir takım faaliyetlerin olduğu, kamyonların girip çıktığı, insanların çalıştığı”
 
Bilgisi geldi,
 
Bu bilgi üzerine, konun incelenmesi için Cimer üzerinden sorularımızı sorduk,
 
Sayın yetkili
 
İlçesi, Erzene Mah. tapunun 198 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan AGRA Kent Hizmetleri ile ilgili Mart ayından itibaren Bornova Belediyesi, İzmir Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Valiliği Mahalli İdareler il Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz dilekçeler neticesinde, gecikmelide olsa, Yapı Tatil Zaptı tutulan yer ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum.
 
 
1- 2 Eylül tarihinde mühürlenen yere kesilen net para cezası nedir?
 
2- Yapı tatil Zaptı tutulan yerde, ne zaman yıkım işlemi uygulanacak?
 
3- Eylül ayında Yapı Tatil Zaptı uygulanan yer mevzuata göre, yapılan denetim sonucunda ruhsat ve eklerine aykırı olduğu tespit olunan yapılar, Kanunun 32 nci maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere ve süre verilerek ilgili idareye bildiriliyor. Hükmü uygulanıp uygulanmadığının açıklanması.
 
4- İlgili idarelerce, verilen süre içinde yapı tatil tutanağı tanzim edilmez ve yapı mühürlenmez ise veya Kanunda belirtilen süre içinde yapı mevzuata uygun hale getirilmez ise Bakanlık mevzuata aykırı yapılar hakkında Kanunun 32 nci maddesine göre işlem tesis etmek suretiyle, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımın valiliklerce gerçekleştirilmesini sağlamaya, ilgililer hakkında Kanunun 42 nci maddesine göre idari yaptırım kararı vermeye ve idari müeyyideleri uygulamaya yetkili oluyor. Hükmü uygulandı mı?
 
Yukarıdaki sorularımın 4982 Yasa kapsamında değerlendirilmesi ve süresinde yanıtlanmasını talep etmekteyim.
 
Gelecek yanıtlardan sonra konuyu, İçişleri Bakanlığı'na gereğini yapmayan kurumlar hakkında" Görevi Kötüye Kullanma" ve "Görevi ihmal" suçu işlenip işlenmediğine dair bir inceleme isteyeceğiz.
 


Kaynak: