İlginç bir meclis..,

30 Ekim 2019 Çarşamba , 20:19
Okunma: 1765
0 Yorum

gündemi!!!

 

Meclis Gündemine gelen madde..,
 
“3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgeli taşınmazların hak sahiplerine satışının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk- Plan ve Bütçe Kentsel Dönüşüm Komisyonu raporu.”
 
Meclis Gündemine gelen madde yeterince açık mı?
 
Bizlerce açık değil,
 
Meclis Gündeminde yer alan İmar kanunun geçici 16. Maddesine bir bakalım,
 
“Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar İçin yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmiştir.”
 
Belediye ait taşınmazlarda ise,
 
“Yapı kayıt belgesi alman yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır. Yapı kayıt belgesi yapının kullanım amacına yönelik olup, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.”
 
Bahse konu satışı yapılacak taşınmazlar hangi parselde?
 
Yapı Kayıt Belgesi alınan binanın taban alanı kaç metrekare?
 
Toplam parsel alanı kaç metrekare?
 
Binanın oturduğu alan mı satılmakta, yoksa parselin tamamı mı?
 
Binanın yapım tarihi ne zaman, 31.12.2017 tarihinden önce mi yapılmış, imar barışından faydalanma hakkını elde etmiş mi?
 
Bahse konu parsel üzerindeki taşınmaz için kurulan komisyon raporunda neler yazmakta?
 
Satış bedeli ne kadar?
 
Tüm bunları Bilgi Edinmeden sorduk,
 
Gelen yanıtı, gerçekten merak etmekteyiz.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • İlginç,
  • bir,
  • meclis..,
  • ,