İmar Barışı ( 2 )

18 Haziran 2018 Pazartesi , 21:18
Okunma: 2066
0 Yorum

Cevaplanamayan sorular!

 

İmar Barışında cevaplanamayan sorular yazı dizimizin 2. Bölümüne devam ediyoruz.

Turizm Alanları kişilerin kullanımına, İmar Barışı kapsamında verilemez,
 
Çünkü “Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileriyle teşkilatlanmasının esaslarını belirleyen 1. maddesinde amaç, “Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak” 
 
Turizm geliştirilmesi Turizm Alanları üzerinde konut yaparak mı gerçekleşecek?
 
Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün olanaklarını değerlendirmek, geliştirmek yerine,
 
Turizm alanlarında, konut üretimine nasıl geçit verilebilinir?
 
Böylesi bir durum devlet eliyle yapılırsa..,
 
Kanun, 6 bölüm ve 40 maddeden oluşmuştur. Tüm bu kanunlar İmar Barışı adı altında yok sayılması mümkün değildir!
 
Turizm Alanları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler olarak adlandırılmış,
 
Turizm Tesis Alanları özel mülkiyete konu bile olsa buraya KONUT Yapılamaz hükmü vardır!
 
Buranın planlarını, Turizm Bakanlığı turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. 
 
Şimdi İmar Barışı adı altında Turizm Tesis Alanlarında yasa ve yönetmeliğe aykırı yapılan Otel adı altında konut satışları yasal hale getirilemez.
 
Bu işlemler KANUNU YOK SAYMAKLA eşdeğerdir!
 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Alanları olarak belirlediğin yerleri KONUTA açamazsınız!
 
Bu EŞİTLİK İLKESİNE Tersdir, Kamunun faydalanması gereken yerlerdir.
 
Yatırımcı, bu bölgelerde otel adı altında, yapacakları yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği konusunda dosyalar hazırlayacak. KDV istisnası uygulanacak, yurtdışından gümrüksüz malzemelerini getireceksin, hatta yatırım için kredi çekeceksin.
 
Sonrasında, ben konuttan daha fazla para kazanacağım, devlet ekonomisine değil, kendime kazanacağım.
 
Turizm gelirleriymiş neyime..,
 
Benim kendi gelirlerim çok daha önemli..,
 
Bakanlar Kurulu hangi yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında toplantılar yapacak..,
 
Sonra İmar barışı adı altında, her şey yok sayılacak!
 
OLMAZZZ Anayasanın Eşitlik ilkesine ters!
 
Teşvik alan bu yatırımcılara kötü bir haberim var,
 
Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik Hükümlerinin Durumu Belgeli yatırım ve işletmeler, turizm amaçlı kullanımlarını sona erdirmesi ve bir yıl içinde tekrar turizm faaliyetlerine dönmemesi halinde, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları istisna, muafiyet ve hakların parasal tutarını, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ödemekle yükümlüdürler.
 
Devlet bu ödediği paraları istisnaları geri alacak mı?
 
Yoksa o da İmar Barışı altında yok mu sayılacak?
 
İmar barışı çıkmasaydı da, zaten belediyeler gerekli denetimi yapmıyordu, yapmış olsaydı İmar Barışı çıkmadan “kardeşim sen bizden otel ruhsatı aldın. Bu satış ilanları nedir” diye sorarlardı.
 
Eğer Belediyelerce yapılan denetim gerçekten yapılmış olsaydı, 
 
Yapı kullanma izninin alınmasından sonra, turizm işletme belgeli tesislerde yapısal değişiklik yapılıp yapılmadığı, Belediye ya da İmar Müdürlüğü yetkililerince denetlenebilir. Plana aykırı tespitler varsa Yapı Kullanma İzni iptal edilirdi.
 
Turizm Tesis Alanları planlara işli değil mi?
 
Alt ölçekli üst ölçekli planlarda görülmekte,
 
Bu planlar askıya çıktı, kabul edildi,
 
Şimdi İmar Barışı ile değişebilir mi?
 
Yasalara göre değişemez!
 
Devam edeceğim..,
 


Kaynak:

Etiketler:

  • İmar,
  • Barışı,
  • (,
  • 2,
  • ),