İnceleme Sürecinin Detayları (2)

13 Ocak 2019 Pazar , 21:16
Okunma: 1444
0 Yorum

Kaldığımız yerden devam

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Şubesinde, bir inceleme olduğunu sizlerle paylaştıktan sonra,
 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir  Cumhuriyet Başsavcılığı’na 28.11.2018 tarihinde bir yazı yazmış,
 
“.., İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında şikayet konularının tamamını kapsayacak şekilde ön araştırma yapılması ve sonucunun 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlere esas olmak üzere düzenlenecek rapora bağlı olarak Vali görüşü şeklinde Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim.”
 
Bu yazıyı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İzmir Valiliğine bizzat giderek yine müracaatımızı yapacağız,
 
Valilik tarafından yapılan daha önceki raporda yer alan incelemelerin gerçeği yansıtmadığı hakkında, tek tek, satır satır bilgi vereceğiz,
 
Örneğin;
  
Ön incelemeyi yapan muhakkik raporunda “..,-Taşınmaz alanının 6.l00,00m2 olduğu göz önünde tutulduğunda %5 emsalin aşılmadığı.., Kaçak bina inşa edildiği iddiasının doğru olmadığı tespit edilmiş olup..,”
 
İzmir Valiliğinin, 11609830-252.02.02.-E28321 Sayılı, İzmir önceki Valisi Mustafa Toprak tarafından imza altına alınan belgede, haber konusu yer için“(tavla yapısı) atların olumsuz hava şartlarında tavanın sökülüp takılır olması ...”şeklinde bir açıklama mevcut iken, atların barındığı yer sökülür takılır değildir. Bu alanların tamamı beton dökülerek elde edilmiş alanlar olmasına karşın ön inceleme raporu gerçeği yansıtmamakta olduğu görülmekteyken,
 
Benzeri detayları İlgili yerlere yollayacağız,
 
Ön incelemeyi, Valilik tarafından yapılmasının yanlışlığına değineceğiz,
 
Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Müfettişince yapılması gerektiğini anlatacağız,
 
Sayın Valimiz bu konuda hassasiyet göstereceğine de inanmaktayız,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi inceleme konusu yerin açılışından sonra 3 Haziran 2016 yılında, tüm olumsuzlukları içeren bir yazı yazmasına rağmen, Aziz Kocaoğlu, Narlıdere Kaymakamı, eski İzmir Valisi ve ilgili kurumların müdürleri açılışta yerini aldılar,
 
Gelen yazıyı sizlerle paylaşmakta yarar görmekteyim,
 
Yarın konuya ilişkin son yazımızı yazacağız.
 
 

 

 

Yarın görüşmek üzere


Kaynak: