İstinye Park’a kötü haber!!!

9 Eylül 2018 Pazar , 19:54
Okunma: 2169
0 Yorum

Önce plan iptali sonrasında..,

 

İstinyepark Alışveriş Merkezi ve Otel Projesinin "ÇED Olumlu" Kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın iptali talebiyle İzmir 2.İdare Mahkemesinde E:2017/1710 esasına kayden açılan davada, mahkemenin 11.07.2018 tarih ve K.2018/1064 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir.
 
Yarın konunun tüm detayı ile kaleme alacağım.


Kaynak: