İZBETON Soruşturması..,

26 Ağustos 2018 Pazar , 14:10
Okunma: 1604
3 Yorum

Detayları!!!

 

İZBETON ile ilgili 2015 yılından bugüne yazılar kaleme almaktayız,

Gaze-temiz.com haberleri yanı sıra, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Bilgi Edinme Birimlerine onlarca yazı yazdık,
 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden müfettiş tarafından inceleme istedik,
 
İzmir Valiliği inceleme yapmak için "Maarif Müfettişini" atadı,
 
Soruşturma izni verilmemesi kararı çıktı,
 
İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazımızı yaptık, itirazımız yerinde bulundu,
 
İzmir Valiliği yine ısrarla aynı "Maarif Müfettişini" atadı,
 
Daha önce “reddi muakkip” yapmıştık,
 
Aynı Maarif Müfettişini yine karşımda görünce, aynen şu ifadelerle “reddi muakkip” talebimi yineledim.

“04.04.2018 tarihli ifademde de belirttiğim gibi Maarif Müfettişlerinin İmar Kanunu, Çevre Kanunu, Belediye Kanunlarını bilmesi mümkün görülmediğinden ifademin Çevre Kanunundan, İmar Mevzuatından. Belediye Kanunundan anlayan konunun uzmanı bir ekip tarafından alınmasını istiyorum. Bu hususla ilgili 06.08.2018 tarihli ve 123127 sayılı Mahalli İdareler İl Müdürlüğüne müracaatta bulundum. Müfettişliğinizin reddini talep ediyorum. Bu nedenle müfettişliğinize şikayet konularım hakkında açıklama yapmak istemiyorum.”
 
Bayram boyunca, İZBETON Dosyasını çalıştım, bir klasör dolusu yazışmaları inceleyince, gerçekten üzüldüm,
 
İmar mevzuatına aykırı,
 
Çevre mevzuatına aykırı 
 
Çevre İzin Belgesi yok,
 
İşyeri Çalıştırma Ruhsatı yok,
 
Lakin tesis Geçici Faaliyet Belgesi ile çalışmakta!
 
Böyle bir şey olabilir mi?
 
Olmaz ama oluyor!
 
2015 yılında sorgulamaya başlamışız, o günden bu güne Geçici Faaliyet Belgesi ile tam gaz çalışmaya devam etmekte,
 
Ya 2015 yılından evvel ne ile çalışmaktaydı sorusuna hala yanıt aramaktayım,
 
Burada tek suçlu İzmir Büyükşehir Belediyesi mi?
 
Bence HAYIR!
 
Yasa diyor ki ve bu yasayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kendi sitesinden yayınlıyor,
 
Faaliyetlerin durdurulması: 
Madde 15 – (Değişik: 26/4/2006-5491/12 md.)
 
"Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz konusu  aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler  tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir.  

Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda  aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan  sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın  başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. 
Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.”
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve eski il müdür yardımcısı tarafından imza altına alınan 2015 yılı yazışmaları var elimizde,
 
O halde soruşturma kapsamında sadece İzbeton yetkilileri mi olmalı?
 
Bence hayır,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili departmanları, İzbeton Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Kocaoğlu ve  yönetim kurulu üyeleri,
 
Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri toplantı yaparken, İZBETON A.Ş’nin ruhsatı var mı, yok mu diye sormak akıllarına gelmedi mi?
 
Diyelim ki gelmedi, basında da onlarca yazı çıktı,
 
Bilmiyorum, duymadım diyemezler değil mi?
 
Ya soruşturma kapsamına alınırlarsa, 
 
O zaman huzur haklarını alırken bunları düşünmeliydiniz denilecektir,
 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde yazışmalarda imzaları olan kişilerde soruşturma kapsamında olmalı,
 
Salı günü tüm yazışmaları içeren, kapsamlı bir raporu İzmir Valiliğine teslim edeceğim, ayrıca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na da ayrı bir dosya yollayacağım,
 
Sonucu gerçekten çok merak etmekteyim!
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 27.8.2018 00:10:22

  • Cesamin ÖZKAN
  • 300 bilmem kaç yıl ile yargılanırken birden beraat. Sabah akşam AKP li inşaat şirketleri ile . Bu siyasal figür tarihe ilginç ve bir o kadar komik bir sayfa bırakmış olacak. Siyasal literatüre 8k7 birinin koltuktan kaynaklı güç ile nasıl bir şeymiş gibi gözükebileceği eklenmiş olacak. Bu kişi için İstinye AVM ayrı bir inceleme alanı olacak.
  • Misafir - 26.8.2018 22:39:26

  • Bayram KAVUN
  • Aynen öyle Devlet Memuru Yargılama Kanunu değişmeli Valilik Makamının görevlendirdiği kişi konusunda uzman olmadığından olayı anlama ve kavraya bilme refleksini gösteremiyor ve sonuçta suç işleyenlerin yargılanması önlenmiş oluyor.Örnek verecek olursam itfaiyeye alınan 2,5 ton caf sistemli dar alan 9 adet itfaiye aracı teknik şartnamesinde ve sözleşmesinde istenilen 23 cm yerine 14 cm olarak kabulü yapılmış ve kamu zarara ugratılmıştır.Bu durumu savcılığa şikayet ettim sonuçta savcılık Valilik makamından izin istedi Valilik Milli eğitimden bir kişiyi ön inceleme için görevlendirdi sonuç dosya kapatıldı Komisyon başkanı İtfaiye Müdürü aklandı yazık vallahi milletin vergilerini yanlış icraatları ve yönetimleri ile heba ediyorlar.
  • Misafir - 26.8.2018 18:08:40

  • Misafir
  • Sözün bittiği yer derler ya hayret bir şey kurumlar adeta birbirini koruyor .