İZBETON'UN Aldığı İhaleler..,

3 Kasım 2018 Cumartesi , 19:22
Okunma: 1758
2 Yorum

özel bir firmaya..,

BULGU 10: Belediye Şirketi İZBETON Yükleniminde Olan İl Sınırları İçindeki Asfalt İşlerinin Aynı Dönemde Başka Bir Özel Firmaya Ayrıca İhale Edilmesi Yapılan incelemede,
 
“İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Bakım ve Onarım İşi” adı altında, asfalt ve yol işleri yıllar boyunca tek yüklenici olarak belediye şirketi İZBETON yükleniminde kalmıştır. Ancak İZBETON’un ihalesi devam ederken ve de iş tüm il sınırlarını kapsamasına rağmen tüm iş kalemleri nerdeyse aynı olan “Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” adı altında özel bir firmaya da ihale edildiği görülmüştür.
 
“Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” ihalesi 59.153,750,00 TL sonuçlanmış, keşif artışları ile toplam 77.181.925,14 TL ile sonuçlanmıştır. Söz konusu iş 27.06.2016-21.06.2017 tarihleri arasında yapılmış olup aynı dönemde İZBETON’un farklı ihalelere ait (ana ihale, pazarlık ile olan) aynı konudaki işleri devam etmektedir.
 
İhalelerdeki iş kalemleri neredeyse tamamen aynı olup, İZBETON’un aldığı ihalelerin tamamı il sınırlarını kapsamaktadır. Söz konusu işin ayrıca özel firmaya ihale edilmesi, belediye şirketi İZBETON’un işi kapsamındaki yerlerin ayrıca ihale edilmesi anlamına gelmektedir. Bu itibarla, tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde, belediye şirketi İZBETON’a ihale edilmiş işler varken, İZBETON’a ait ihaleler kapsamında bulunan işler için ayrıca ihale yapılmasının uygun olmadığı mütalaa edilmektedir. Söz konusu husus ayrıca büyükşehir belediyesinin 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarını da etkilemektedir.
 
Kamu idaresi cevabında; "Belediyemizce ihalesi yapılan "İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması Bakım ve Onarım İşi" ile " Metropol Alan İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım-Onarım-Tadilat Yaptırılması" işine ait iş kalemlerinin aynı olduğu değerlendirilmiş olmasına rağmen her iki işte de farklı iş kalemleri bulunmaktadır.
 
"İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması Bakım ve Onarım İşi" ağırlıklı olarak asfalt kaplama ve yol alt yapısı olarak öne çıkmaktadır. 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Belediyemiz sorumluluk alanı genişleyerek tüm il sınırını kapsamıştır. Bu sebeple vatandaşlardan ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen yaya ve araç yollarına ait bakım, onarım, düzenleme, sanat yapıları gibi taleplerin de karşılanabilmesi, doğal afet nedenleri ile zorunluluk ve aciliyet gösteren ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrıca böyle bir ihaleye çıkılması ihtiyacı doğmuştur." denilmiştir.
 
Sonuç olarak Bulguda yer alan nedenlerden dolayı İdare cevabı yerinde görülmemiş olup tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde, belediye şirketine ihale edilmiş işler varken, ihaleler kapsamında bulunan işler için ayrıca ihale yapılmasının uygun olmadığı mütalaa edilmekte ayrıca söz konusu hususun Belediyenin 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarını etkilediği değerlendirilmektedir. Söz konusu izleyen denetimlerde takip edilecektir.
 
 
Sayıştay raporuna giren bu madde ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme Birimine sorularımızı sorduk,
 
Sayın Yetkili
 

Sayıştay Denetim Raporuna giren,  İZBETON’un ihalesi devam ederken ve de iş tüm il sınırlarını kapsamasına rağmen tüm iş kalemleri nerdeyse aynı olan “Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” adı altında özel bir firmaya da ihale edildiği görülmüştür.”ibaresinden yola çıkarak Bakım, Onarım, tadilat işlerini hangi özel firmaya verildiğinin açıklamasını istiyoruz. 

 

Pazartesi günü TANSAŞ-MİGROS ile ilgili Sayıştay Denetim Raporuna girenkısmıyla devam edeceğiz.


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 4.11.2018 11:43:14

  • Memur
  • Bügükşehir in acilen ciddiyetle denetlenmesi şart özellikle eshotun ihalelerinin atamalarının kamu araçlarının kullanımının sayıştayı göreve davet ediyoruz
  • Misafir - 3.11.2018 23:18:46

  • Periskop
  • Aynı bölgede aynı iş kalemleri yapıldıysa , !!! Yani bir cadde aynı dönemde iki defa mı asfaltlandı ,yoksa bir defa asfaltlandı ise (normali bu) iki müteahhide ayrı ayrı mı ödeme mi yapıldı ?????? Şeytanın bile aklına gelmez , şeytan bunun neresinde ?????? Anlayamadım .