İZFAŞ Gerçekten Zarar mı..,

24 Temmuz 2018 Salı , 16:51
Okunma: 1102
0 Yorum

ediyor? Sorusuna yanıt arıyoruz!

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz meclis gündemine gelen maddede, İZFAŞ 20 Milyon TL zarar ettiği ile ilgili madde bizleri üzmüştü,
 
İzmir Fuarlar kenti olacak ve İZFAŞ zarar edecek,
 
Burada bir çelişki olduğundan yola çıkarak, İzmir Büyükşehir Belediyesine sorularımızı yönelttik,
 
Sorumuza bugün yanıt geldi,
 
“Sayın Nivent KURTULUŞ;
Basın Yayın Şube Müdürlüğü Bilgi Edinme Servisi' ne yaptığınız 09.07.2018 tarih ve 667 nolu bilgi edinme başvurunuzda talep ettiğiniz bilgiler, ilgili şirketten yazı ile istenmiş olup. Belediyemize ulaştığında tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilerinize rica ederiz.”
 
Umarız istediğimiz soruların cevabını şirket verir diyoruz.
 
Sizlerle sorduğumuz soruları paylaşmakta fayda görmekteyiz.
 
Sn Yetkili
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz meclis gündemine gelen maddede yer alan;

“Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş. (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi)'nin 18/05/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan; şirket sermayesinin 219.509.360,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 199.509.360,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki payına düşen (%99,957040'ına tekabül eden) 219.415.059,00-TL olan sermaye miktarının 19.991.408,00-TL azaltılarak 199.423.651,00-TL'ye indirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.152147)”
 
1- 6.07.2018 tarihli, Ticaret Gazetesinde yer alan, Ticaret Kanununun 376, 473, 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 20.000.000 TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) gerçekleştirilmiştir. İfadesinden yola çıkarak nakit olarak arttırılan sermayenin içeriği nedir?
 
2- İzmir Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına YMM280 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir/Serbest Mali Müşavir Atila Yılmaz Dölarslan tarafından 30.04.2018tarihli YMM35102398/3109-27 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 219.509.360 TL‘dan 20.000.000 TL zarar mahsubu yapılarak 199.509.360 TL’sına indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 20.000.000 TL sermaye tenziline karar verilmiştir. İfadesinden yola çıkarak,   Yeminli Mali Müşavir/Serbest Mali Müşavir Atila Yılmaz Dölarslan tarafından 30.04.2018 tarihli YMM35102398/3109-27 sayılı raporunun bir örneğini kamu adına istiyoruz.
 
3- İZFAŞ Şirketi 20 Milyon TL zararı kıdem tazminatlarından mı, herhangi bir mahkeme kararından sonra ödenen tazminatlardan mı kaynaklanmaktadır?
 
4- 2010 – 2017 yılı sonuna kadar yapılan fuarlardan İZFAŞ’IN kasasına kaç para girmiştir?
 

Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim. İZFAŞ bir tüzel kişilik olabilir ancak İZFAŞ’IN yönetim kurulu başkanı Aziz Kocaoğlu’dur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gündeminde yer alan bu madde kamuoyunu ilgilendirdiğinden ve meclis iradesinin onayına sunulduğundan cevaplanması gerekmektedir. Cevaplanmadığında BEDK kuruluna başvuracağız. 


Kaynak: