İzmir Büyükşehir Belediyesi..,

12 Nisan 2019 Cuma , 20:36
Okunma: 1487
1 Yorum

Çiceği burnunda Meclis Üyelerinin dikkatine..,

 


“Urla Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarihli ve 36 sayılı Kararı ile uygun görülen; Urla ilçesi, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Plan Notlarının B-Genel Teknik ve İdari Koşullar başlığı altına 21. madde olarak "Meskun alanlarda, çatıların h mahya yüksekliği 5.00 metreden fazla olmamak koşulu ile çatı yapım şekline göre ve %33 eğim esasına göre hesaplanarak (kırma çatı ise kırma çatı, beşik çatı ise beşik çatı yapım şartlarına göre), gelişme alanlarında (boş yapı adaları) ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak belirlenir." plan notunun ilave edilmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85041)”
 
Gündem maddesindeki,
 
"Meskun alanlarda, çatıların h mahya yüksekliği 5.00 metreden fazla olmamak koşulu ile..,”
 
5 metre mahya yüksekliğimi olurmuş? 
 
Yerleşik alanda da planlı alanlar yönetmeliği devrededir,
 
Neden meskun alan, bunun dışında tutuluyor ki?
 
Sanki meskun alanda bütün çatıların yüksekliği 5 metreymiş te,  uyum sağlansın diye mi değişikliğe gidiliyor?
 
5 metre mahya yüksekliği için en az 30 metre bina derinliği gerekmez mi?
 
30 metre derinlikte, daha fazla bina yapılan binamı varmış, konut alanlarında,
 
İzmir Büyükşeh,r Belediyesi İmar Yönetmeliği değişti de bizlerin mi haberi yok!
 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ
 
Çatılar Madde 41- Çatılar binanın cephe aldığı yolun yapı karakterine ve yapıya uygun nitelikte olmalıdır. Genel olarak çatıların %33 meyilli gabari dahilinde kalması şarttır. Ancak, ayrık yapı nizamına tabi 2 katı geçmeyen dubleks konut yapılarında, imar durumunda belirtilen gabariye göre %33 meyil hesaplanarak bulunan mahya kotu aşılmamak kaydıyla, çatı eğimi ve çatı biçimi serbesttir. Mahya kotu, mahya izdüşümü bina kitlesinin ½ sinden fazla olmamak kaydıyla beşik çatıya göre hesaplanır. Çatı eğimi , saçak genişliği dikkate alınmadan binanın cephesinden hesaplanır. Ancak, kapalı çıkma bulunan ve bu çıkma bina yüksekliğince devam eden binalarda çatı eğimi çıkma ucundan hesaplanır. Dubleks konut yapıları dışında kalan yapılarda, çatı yapılması halinde, mahya yüksekliği 3.00 m. yi aşmamak kaydıyla her cepheye akıntılı çatı yapılacaktır.


Kaynak: