İzmir Büyükşehir Belediyesi..,

30 Nisan 2019 Salı , 21:11
Okunma: 1983
0 Yorum

Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliği bilmiyor olabilir mi?

 
“Valilikten inceleme istediğimiz.., Cimer üzerinden yaptığımız başvuruya..,” başlığı altında yayınladığımız yazı,
 
 
 
Yazdığımız yazıdan sonra, İlginç bir e-mail aldık,
 
Öncelikle yazılarımızı dikkatli okuyan ve bizlere yön gösteren okuyucularımız olduğu sürece, azimle İzmir adına güzel işler yapmaya devam edeceğiz,
 
Yazımızda,
 
“Soru ve cevaplara geçmeden, gelen cevabın yazımı bizleri şaşırttı koskoca büyükşehir belediyesi tarafından cevaplanan yazıda,
 
Kime hitap edildiği,
 
Tarih sayı numarası olmadan ,
 
Tükenmez kalemle, soru numaraları yazılmış,
 
Gelen cevabı incelemeye başladık ve tekrar sorularımızı İzmir adına sormaya devam edeceğiz”
 
Bizim gibi duyarlı okuyucumuzda fark etmiş,
 
“Nivent Hanım, Günaydınlar.

29.04.2019 tarihli yazınızı baştan sona dehşet içinde okudum. Devlet ricaline, vakarına, onuruna değil yakışmak, yaklaşmayacak denli özensiz, baştan savma,  ciddiyetsiz "karalamanın" sorularınıza cevap olarak kabul edilmesi imkanı dahi yoktur, olamaz.
 
Ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve onu temsil eden kamu idareleri adına utanç vericidir ve kanımca yetkililer tarafından behemahal müdahale edilerek gerekli yaptırımlar uygulanmalı ve gerçek bir cevab tanzim edilerek size usulüne uygun olarak tebliğ edilmelidir.
 
Konunun önemine binaen yürürlükteki mevzuat hükümlerini ekte gönderiyorum. Başta kamu idareleri mevzuatı uygulamayacak ise vatandaşların hak ve ödevlerinin kurallar ile düzenlenmesinin ne lüzumu kalır?
 
Bu ülkenin bir vatandaşı olarak derin üzüntülerimi belirtirim.
Bu ciddiyetsizlik ve sorumsuzluğun bir "kaza" olduğunu umarak selamlarımı gönderiyorum.”
 
Okuyucumuz ayrıca,
 
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİİ yollamış,
 
Yönetmelik çok açık,
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Belgenin Bölümleri Yazı alanı
 
MADDE 7- 
(1) Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir. 
 
(2) Yazı alanı dışına sayfa numarası ve varsa ek numarası hariç hiçbir ifade veya ibare yazılmaz. 
 
Başlık MADDE 8- 
 
(1) Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür. 
 
(2) Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Ancak, bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle, üçüncü satıra idarenin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve dördüncü satıra da birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılabilir (Örnek 1).
 
MADDE 10- 
 
(1) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirtir. 
 
(2) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır (Örnek 2). Tutanak, rapor, tebliğ-tebellüğ belgesi ve benzeri belgelerde ise tarih, metnin bitiminde yer alabilir
 
Konu MADDE 11- 
 
(1) “Konu:” yan başlığı, “Sayı:” yan başlığının bir alt satırına yazılır. Belgenin konusu, yazı alanının dikey orta hizasını geçmeyecek biçimde kelimelerin baş harfleri büyük olarak ve sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmaksızın yazılır (Örnek 2). Konu bir satırı geçerse ikinci satır “Konu:” yan başlığının altı boş bırakılarak yazılır. 
 
(2) Muhatap MADDE 12- (1) Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm konunun son satırından itibaren, belgenin uzunluğuna göre iki ila dört satır boşluk bırakılarak ve sayfa ortalanarak yazılır.
 
Tarafımıza yollanan Cimer cevabında bunların hiç biri ne yazık ki olmadığından sorularımızı yineleyeceğiz.
 
Yönetmeliğin tamamı;
 

 


Kaynak: