İzmir Büyükşehir Belediyesinde,

1 Aralık 2020 Salı , 20:09
Okunma: 1597
0 Yorum

Dün askıya çıkan plan;

 

“Karşıyaka ilçesi, Cumhuriyet ile İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan Bakanlığın NİP-35158223 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.”
 
Plan açıklama raporu 79 sayfa,
 
43.sayfada yer alan, Jeolojik – Jeoteknik Etüt açıklamasında,

“İzmir ili Karşıyaka ilçesi yaklaşık 118750 m2’lik alana ait Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu 2012 yılında onaylanmış olup..,”
 
2012 yılında onaylanan,  Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu geçerli olabilir mi?

“Zemin etüd raporunun, düzenlenme tarihinden itibaren bir yılı aşkın bir süre geçmesine karşın temel inşaatına halen başlanmamış olması durumunda, raporun içeriğinde belirtilen koşullarda değişiklik olabileceği göz önüne alınarak raporun halen mevcut durumu yansıttığı ek raporla doğrulanmalı, aksi halde ilave çalışma yapılması gerekli oluyor.”
 
İlave çalışmalar yapıldı mı?
 
Yaşanan deprem felaketinden sonra, planlamaların,
 
Deprem gerçeğine göre yapılması gerekli!
 
İzmir Yeni Fuar Alanının planlaması yapılırken,

 

İmar Planına esas  Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporu olmadan yapılmıştı. 


Kaynak: