İzmir büyükşehir sürekli aynı..,

10 Ekim 2019 Perşembe , 19:56
Okunma: 2262
0 Yorum

Hatayı..,

 

Bugün sabah Mustafa Kemal Sahil Bulvarında keşifteydik,

 
Dava konusu,

“Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” 

Ve YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'NE aykırı işlemlere karşı açtığımız dava,

Av Mustafa Kemal Turan tarafından açılan dava ile birleştiğinden,

Oldukça kalabalık olarak keşif alanına gittik,

Av Mustafa Kemal Turan, plana ilişkin yapılan hataları, bilirkişi heyeti ve hakimlere tane tane uzun uzun anlattı,

Bu anlatım karşısında İzmir büyükşehir avukatı “davanın reddini istiyoruz” dedi,

Söz bana geldiğinde,

Plana ilişkin tüm detayları Av Mustafa Kemal Turan anlattı,

Benim üzerinde durduğum ve açtığımız davada yer alan, 

 Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Hükmü var iken büyükşehir belediyesi nasıl ihale yapmıştır?

Planlar onanmadan ancak tek şekilde ihale olur, mücbir sebepler,
 
Bizlerin bilmediği İzmir’de bir doğal afet ya da salgın hastalık oldu da büyükşehir belediyesi ivedi bir şekilde ihale yapmış olabilir mi?

Büyükşehir belediyesinin avukatı “davanın reddini istiyoruz” demekle yetindi,

Av Mustafa Kemal Turan elinde bulunan çizelgelerle, yapılan işlerin, planlama hatalarını anlatmaya devam etti,

Son söz bana verildiğinde,

Sayın bilirkişiler ve sayın hakimim, kimi zaman kağıt üzerinde her şey uygun muş gibi görülebilir,

Ancak, ihaleye çıkılmadan, tüm planlama işleri biter sonrasında ihaleye çıkılır,

Büyükşehir belediyesi sürekli aynı hatayı tekrarlamakta,
 
Bayraklı Adnan Kahveci Köprülü Kavşağında da aynı hatalar yapıldı,
 
İzmir Fuarında da, jeolojik etütler yapılmadan planlama yapıldı,
 
Dava konusu yerde plan iptali olursa,
 
Burada yapılan yıkılsın diye de diretmeyeceğiz,
 
Bizim derneğimizin amacı, plansız ve yönetmeliklere aykırı olan yapılaşmaların önüne geçmektir,
 
Nasıl olsa bize bir şey olmuyor duygusunun önüne geçmektir.

Sayın hakimler ve burada bulunan siz hocalarımıza çok büyük görev düşüyor,

Ya bu işler böyle devam edecek ya da sizler sayesinde düzelecek,
 
Keşif alanından ayrıldık,

Gerçekten Temiz İzmir Derneği birilerinin açıklarını bulmak için kurulmuş bir dernek değil,
 
Bizler yaşadığımız kente güzel ve uygun işler yapılmasını istiyoruz,


 

 

 


Kaynak: