İzmir Ekonomi Üniversitesi

8 Kasım 2019 Cuma , 22:32
Okunma: 2618
0 Yorum

Planı Askıya çıkmış!!

 

Bahse konu plan ile ilgili  İzmir İdare Mahkemesinde,

2016 yılında açmış olduğumuz dava, 
 
2017 yılının kasım ayında, “dava süre aşımı nedeniyle reddine” karar verilmişti!

Konuya ilişkin Pazar akşamı detaylı bir yazımız olacak.
 
 

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU        

          Bakanlığımızın 25.10.2019 tarihli ve E.249714 sayılı yazısı ile; İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin E. 2018/816 esaslı 28.12.2018 tarih ve K.2018/1843 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilen ve İzmir 1. İdare Mahkemesi ‘nin yargı kararı uyarınca düzenlenerek Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin  Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi istenmiştir.

Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ile plan açıklama raporu 07.11.2019-07.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

          Kamuoyuna duyurulur.

07.11.2019

Ekleri İçin Tıklayınız..


Kaynak: