Karşıyaka Belediyesi Sayıştay..,

1 Kasım 2018 Perşembe , 20:09
Okunma: 1249
1 Yorum

Raporuna yansıyanlar!!!

 
BULGU 1: Belediye Tarafından Başka Kurumlara Tahsise Verilen ve Başka Kurumlarca Belediyeye Tahsis Edilen Arazi ve Arsaların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
 
BULGU 2: Belediye Tarafından Başka Kurumlara Tahsise Verilen ve Başka Kurumlarca Belediyeye Tahsis Edilen Binaların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
 
BULGU 3: 2017 Yılı Öncesindeki Dönemlerde Tamamen Amorti Edilmiş Olan Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Yapılan Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmemesi
 
BULGU 4: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların % 100 Amortismana Tabi Tutulmaması
 
BULGU 5: Gelir Elde Etmek Amacıyla Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılmaması
 
BULGU 6: Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı Tutarının Hatalı Olması
 
BULGU 7: Taşınmaz Satışlarının Muhasebeleştirilmesinde Arsaların Rayiç Bedellerinin Göz Önünde Bulundurulmaması
 
BULGU 8: Taşınmaz Satışlarının Muhasebeleştirilmesinde Bina Rayiç Bedelinin Göz Önünde Bulundurulmaması
 
BULGU 9: Katma Değer Vergisine Tabi Hizmetler İçin Vergi Hesaplamasının Yapılmaması
 
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 
 
BULGU 1: Baz İstasyonu Kiralamalarına İlişkin İrtifak Haklarının İrtifak Hakkı Tesis Edilenler Hesabında İzlenmemesi
 
BULGU 2: Belediyenin Teşkilat Yapısı İçerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Yer Almasına Rağmen Strateji Geliştirme Müdürlüğünün de İhdas Edilmesi
 
BULGU 3: Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Verilen Depozito ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi
 
BULGU 4: Dokuz Eylül Üniversitesinin Geçici Olarak Kullanımına Verilen Taşınırlardan Geçici Kullanımlarının İptal Olmasına Rağmen Teslim Edilmeyen Taşınırların Bulunması
 
BULGU 5: İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Tarafından Karşıyaka Belediyesi İlçe Sınırları İçerisindeki Sokaklarda Yapılan Kazılardan Tahsil Edilen Gelirlerin Karşıyaka Belediyesine Aktarılmaması
 
BULGU 6: Kamu İhale Kanunda Belirlenen Parasal Limitler Dahilinde Yapılacak Harcamaların Yıllık Toplamının, Bütçeye Bu Amaçla Konulan Yasal Limitleri Aşması
 
BULGU 7: Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yapı Kullanma İzni Harcı ile Diğer Ücretlerin Alınmaması
 
BULGU 8: Belediye Tarafından Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Kiralanmış Olan Bazı İşletmelerin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları
 
BULGU 9: Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilat Tutarlarının Yirmi Gün İçinde Belediyenin Kamu Sermayeli Bankadaki Hesabına Aktarılmaması
 
BULGU 10: Orta Malları ve Genel Hizmet Alanlarına Dahil Tüm Taşınmazların İz Bedeli ile Takip Edilmesi Halinde Taşınmaz Kayıtlarının Gerçek Değeri Yansıtamaması
 
BULGU 11: Sayıştay İlamları Cetvelinde Bazı Tazmin Tutarlarının Hiç Yer Almaması ve Henüz Tahsil Edilmeyen Tutarların Bulunması
 
BULGU 12: Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Sayıştay’ın İstişari Görüşü Alınmadan Yürürlüğe Konulması
 
BULGU 13: Üzerine İntifa Hakkı Tesis Edilen Gayrimenkulün Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri Hesabına Kaydedilmemesi
 
BULGU 14: Yapı Denetim Payının Gelir Hesaplarına Aktarılmaması
 

BULGU 15: Yevmiye Defterinde Yürürlükteki Mevzuata Aykırı Olarak Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 21.11.2018 21:20:36

  • K.yaka imar mudurunun agir ceza mh.de yargilanmasi sebebi
  • K.yaka 2.agir ceza mh.2018/ 660 esas sayili davada "resmi belgede sahtecilik" davasi bu sayiştay raporunda yer aliyormu?