Katip Çelebi Üniversitesine..,

18 Ekim 2018 Perşembe , 20:43
Okunma: 1705
0 Yorum

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yer tahsisi yapılmış!

 

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkan plan dikkatimizden kaçmadı,
 
Askıya çıkan planın;
 
 
Mülkiyet durumu:
 
Tapuya İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 2261 Ada 59 Parsel olarak kayıtlı 4.569.992,2 m2'lik taşınmazın, 1.372.277,55m2 İlk kısmını İçermektedir. Bu alan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.09.2016 tarih ve 147 sayılı olurla Katip Çelebi Üniversitesine tahsis edilmiştir.
 
İnceleme alanı Bayraklı Belediyesi yetki sınırları içinde kalmaktadır. Katip Çelebi Üniversitesi tarafından hazırlatılan bu çalışmanın amacı İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Laka Köyünde 2261 Ada, 59 Parselde yer alan, "Katip Çelebi Üniversitesi Bayraklı Yerleşkesi Kurulması Amaçlı" 1/5000 Ölçekli L18-A-04-A, L18-A-04-B, K18-D-24-C Pafta ve 1/1000 Ölçekli K18-D-24-C-4-C, K18-D-24-C-4-D, L18-A- 04-A-2-B, L18-A-04-A-2-C, L18-A-04-B-1-A, L18-A-04-B-1-B, L18-A-04-B-1-C, L18-A-04-B-1-D ve L18-A-04-B-2-A Paftalarında Kalan 146,96 Ha Yüzölçümündeki Alana Ait 1/5000 Nazım İmar Planına Esas ve 1/1000 Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu araştırmalarının yapılarak, imar planı ve yapılaşma koşullarını etkileyecek olumsuzluklar varsa, tespit edilerek bunların ortadan kaldırılması için gerekli Jeolojik/Jeoteknik önlemlerin belirlenmesi ve yerleşime uygunluk kriterlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma alanı Bayraklı Belediyesi yetki sınırları içinde olup 146,96 ha yüzölçümlü alan ile sınırlıdır.
 
 
Bahse konu alan, orman olarak görülmekte,
 
Kentimizde böylesi büyük bir üniversite yatırımına asla karşı değiliz,
 
Askıda olan planın tapu alanı, 4.569.992.24 m2 bu alanın 1.372.277,55 m2 kullanılacak,
 
Diğer alanlar içinde yakın zamanda AVM ya da konutlar için bir plan askıya çıkar mı, dersiniz!
 
Planı tam olarak incelemedik. İnceledikten sonra sizlerle paylaşacağız.
 

 

İMAR PLANI DUYURUSU
17 Ekim 2018

DUYURU NO:2018/205

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 2261 ada, 59 parselin 1.468.470,51 m2’lik kısmına yönelik hazırlanan 1/100.000, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında Re’sen onaylanmıştır. Onaylı İmar Planı paftaları ve Plan Açıklama Raporları 17.10.2018 tarihinde (17.10.2018-16.11.2018) 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

ASKI TARİHİ

17.10.2018

EKLER

1/1000 - 1/5000 - ÇDP - Raporlar  


Kaynak: