Kemeraltı Esnafının..,

4 Nisan 2019 Perşembe , 13:10
Okunma: 1811
0 Yorum

Yeni Başkan Tunç Soyer'e soruları var!

 

Kemeraltı Balıkçı Hali ile ilgili duyarlı bir okuyucumuzdan, yeni başkan Tunç Soyer’e hitaben soruları var,

Okuyucumuzun sorularını Cimer üzerinden sorduk,
 
 
Son duyumlarımıza göre, yeniden Balıkçılar Hali ile ilgili bir ihale hazırlığı varmış,
 
Doğrumu dur değil midir bilemiyoruz, lakin araştırıyoruz,
 
Gelen e-maili noktası virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz.
 
“Nivent hanım Kemeraltı esnafı olarak İzmir Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Tunç Soyer'e yeni görevinde başarılar ve hayırlı olmasını dileriz. 14.01.2019 tarihli yazınızda Balıkçı Halinin yapı kullanım belgesi alınmadan Grand Plazaya Tahsisi’nin yasal olmadığını, dükkanlarının tavanları yağmurdan dolayı çöktüğü ya da aktığı, yayınladığınız resimlerde de işin bitimi ile ilgili çok imalatların olduğunu açıklamıştınız. 
         
Daha önceki yazılarınızda,  Balıkçı Hali’nin müteahhidi Hazar-Tek'in %50 ortağı Ergin Gökçe'nin olduğu ve de Ergin Gökçe ile Genel Sekreter Buğra Gökçe arasında 2. veya 3. kan bağı olup olmadığını İzmir Büyük Belediyesi yetkililerine ve CİMER' e sormuştunuz. Ama konu ile ilgili hala açıklama yapılmadı.  

Sizin Balıkçı hali ile ilgili yazılarınızdan ve yayınladığınız resimlerden işin teknik şartnamesine uygun olmadığı ve işin bitimi ile ilgili çok imalatların olduğu anlaşıldığı gibi müteahhide paranın tamamı ödendiği açıklanmaktadır.   
              
Kemeraltı Esnafından bir kişi olarak esnaflar arasındaki sohbetlerde, Balıkçı Hali'nin teknik şartnameye uygun olmayan işlerin ve işin bitimi ile ilgili yapılması gereken çok işlerin olmasından dolayı pazarlık usulü ile yapılacağı konuşulmakta. Bu işte pazarlık usulü yapılabilmesi için Balıkçı Hali işinin feshedilmesi gerekmekteymiş. Ancak işin kontrollerinden bir kişi fesih kararına işin geçici kabulü yapılıp tamamlanarak müteahhit'e ödenmesi gereken paranın tamamının ödenmesinden dolayı fesih kararının yasal olmadığı gerekçeyle imzalamamış.

Aynı kişiye daha öncede A. K geçici kabulü imzalaması için telkinde bulunmuş ve Belediye bir üst düzey yetkilisi de geçici kabulü imzalamasanız bu kurumda çalışma şansı bulamazsınız dediği ile ilgili  iddialar esnaflar arasında konuşulmakta, ama bu bahsedilen iddiaların sizin yazılarınızdan edinilen bilgilerinde katkısı olduğu anlaşılmakta. 
                       
Kemeraltı esnafından bir kişi olarak yeni Başkanımız Tunç Soyer'den aşağıda belirteceğimiz isteklerimizi ve İzmir halkında Balıkçı Hali ile ilgili oluşan soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla sorularımıza doğru yanıtlarla gazetenizdeki yazınız vasıtasıyla katkı sunmasını gönülden istiyoruz. 

Ayrıca İzmirlilik ve vatandaşlık gereği başlangıçta yeni Başkan Tunç Soyer'in yeni görev heyecanıyla bu konuya el atacağına inanıyoruz.    

Talep ve sorularımız: 
            
1.Kemeraltı Esnafları Balıkçı hali dükkânlarını kiralamaları için ne yapması gerekir? 
                   
2.Grand Plazaya devredilen Balıkçı Halinin Grand Plaza veya İ. B. B tarafından dükkanları ile ilgili ihale yapıldı mı veya ihale yapılacak mı? 
             
3.Balıkçı hali ile ilgili resimlerde görüldüğü üzere dükkanları devralan firmalar dükkanları nasıl devir aldı? 
                             
4.Grand Plazanın, Balıkçı halinin teknik şartnamesine uygun olmadığı ve işin bitmesi için yapılması gereken çok işlerin olduğu tespitlerden bilinmesine rağmen devir alması yasal mı? (Tespitler:işle ilgili resimler) 
                          
5. Grand Plazanın Balıkçı halini devir alması yasal ise neden Balıkçı hali ile ilgili yasal olmayan fesih kararı imzalanarak pazarlık usulü ile işin tamamlanması düşünülüyor veya yapılacak?   

6. Balıkçı Hali müteahhiti Hazar-Tek.'in 0/0 50 ortağı Ergin Gökçe' nin Genel Sekreter Buğra Gökçe ile 2. veya 3. kan bağı olup olmadığı ile ilgili yanıtların alınamamasının nedenini? ve bu konu ile ilgili yanıtın verilmesi. 
      
7.Balıkçı hali ile ilgili eksik kalan işlerin tamamlanması için pazarlık üsülü düşünülüyor veya yapılacaksa yasal mı?     
        
8.Eğer Balıkçı hali işinin tamamlanması için pazarlık usulü düşünülüyor ise Türk Ceza Kanunu 236 maddedeki suçları kapsamaz mı?   
                   
9.Eğer ve yine bu işte pazarlık usulü yapılırsa 3628 sayılı kanunun 17.maddesi ve 19.maddesini kapsamaz mı? 
                          
10.Balıkçı halinin fesih kararını imzalamayan kontrol başka birime gönderildi mi? 

11.Daha önce geçici kabulü imzalamadığı için işten atılma problemi yaşayan kişi ile fesih kararını imzalamadığı için tayini çıkan kişi aynı mı?"


Kaynak: