Kocaoğlu’nun dediği gibi

8 Temmuz 2018 Pazar , 13:15
Okunma: 1350
1 Yorum

"belediye şirketlerini bilerek zarar ettiriyoruz"

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz meclis gündemine gelen maddede yer alan;

“Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş. (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi)'nin 18/05/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan; şirket sermayesinin 219.509.360,00-TL'den geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) 199.509.360,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki payına düşen (%99,957040'ına tekabül eden) 219.415.059,00-TL olan sermaye miktarının 19.991.408,00-TL azaltılarak 199.423.651,00-TL'ye indirilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.152147)”
 
İZFAŞ neden zarar eder?
 
Uluslararası fuarlara imza atan İZFAŞ neden zarar eder?
 
Bir şirket her yıl zarar edebilir mi?
 
Eğer her yıl zarar ediyorsa, ya yönetim hatası vardır ya da..,
 
Rahmetli,Meclis üyesi Azad Fazla, ".., Durduğu yerde kendi kendine masraf yapan bir şirket kamu zararına neden oluyor. “ Diye meclis toplantısında sormuştu,
 
2010 yılında Aziz Kocaoğlu tarihi bir gaf yapmıştı. Aynen şu cümlelerle,
 
“Belediye Şirketlerinin Zarar Etmesinin Bilinçli Olarak Gerçekleştirildiğini Söyledi. "Belediye Şirketlerinin Kar Etmesi Tekrar Vergi Vermek Anlamına Geliyor. Vergi Vermeyecek Şekilde Belediye ile Şirketler Arasında İlişkileri Sürdürmek Zorundayız." Dedi.
 
Yoksa İZFAŞ zarar etmiyor da vergi vermemek için zarar mı gösteriyor?
 
Bir belediye başkanı çıkacak alenen,
 
"belediye şirketlerini bilerek zarar ettiriyoruz" diyecek,
 
O zaman inanır mıyız, İZFAŞ’IN zarar ettiğine!
 
Ben kendi adıma inanamadığımdan, sorularımı hazırladım.
 
1-6.07.2018 tarihli, Ticaret Gazetesinde yer alan, Ticaret Kanununun 376, 473, 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar ve 2017 yılı zararları toplamından 20.000.000 TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak arttırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) gerçekleştirilmiştir. İfadesinden yola çıkarak nakit olarak arttırılan sermayenin içeriği nedir?
 
2-İzmir Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına YMM280 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir/Serbest Mali Müşavir Atila Yılmaz Dölarslan tarafından 30.04.2018tarihli YMM35102398/3109-27 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 219.509.360 TL‘dan 20.000.000 TL zarar mahsubu yapılarak 199.509.360 TL’sına indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 20.000.000 TL sermaye tenziline karar verilmiştir. İfadesinden yola çıkarak,   Yeminli Mali Müşavir/Serbest Mali Müşavir Atila Yılmaz Dölarslan tarafından 30.04.2018 tarihli YMM35102398/3109-27 sayılı raporunun bir örneğini kamu adına istiyoruz.
 
3-İZFAŞ Şirketi 20 Milyon TL zararı kıdem tazminatlarından mı, herhangi bir mahkeme kararından sonra ödenen tazminatlardan mı kaynaklanmaktadır?
 
4-2010 – 2017 yılı sonuna kadar yapılan fuarlardan İZFAŞ’IN kasasına kaç para girmiştir?
 
Bu sorularımızı İzmir Büyükşehir Belediyesine sorduk ve biliyoruz ki, İZFAŞ ayrı bir tüzel kişiliktir diye sorularımızı yanıtlamayacaklar.
 
Madem ayrı bir tüzel kişilik o halde neden İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine İZFAŞ geliyor,
 
Sorularımızın cevaplarını bekleyeceğiz. Gelen cevaplar doğrultusunda ilgili yerlere müracaatlarımızı yapacağız. Kamu kaynaklarını korumak önce vatandaşlık hakkımız sonra, Temiz İzmir Derneği Tüzüğü gereğidir.
 
Madem şeffaf bir belediye diyorsunuz, o halde cevaplayın açıkça diyoruz.
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 08.07.2018 15:48:06

  • Cesamin Özkan
  • Bunlar ki memleketin iflasına neden olacaklardır, bunlar ki Ahmet Arif'in şiirindeki Adiloş bebenin tanıması gerekenlerdir.