Kocaoğlu bu seçimin..,

20 Ekim 2020 Salı , 22:45
Okunma: 3749
0 Yorum

Geçersiz olduğunu düşünüyor mu?

 

Dün akşam yayınladığımız Aziz Kocaoğlu’nun,
 
Piriştina’nın vefatından sonra büyükşehir belediye meclisi seçimiyle,
 
Belediye başkanı olması geçerli miydi,
 
Yoksa geçerli değil miydi,
 
Bunun cevabını gerçekten çok merak ediyoruz,
 
Sorumuzu İçişleri Bakanlığı’na sorduk,
 
İçişleri Bakanlığı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sevk etti,
 
Çevre ve şehircilik Bakanlığı Adana Valiliği’ne sevk etti,
 
Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesine sevk etti,
 
Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı cevapladı,
 
“5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 17.maddesinde “Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Belediye Kanundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe (…) belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.” ibaresi bulunmaktadır.
 
Adana Belediye Başkanı görevden alınınca Yüreğir belediye başkanının meclis tarafından seçilmesi doğal üyesi olması sebebiyle mi seçim iptal olmuştur.” Sorusuna cevaben Adana 2.İdare Mahkemesinin 08.10.2010 tarihli ve 2010/517 E. – 2010/1097 K. sayılı kararı doğrultusunda seçim iptal olmuştur. Bilgilerinize sunulur.”
 
Bu cevap üzerinden yorumlamaya kalktığımızda,
 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak görevden alınma sorası,
 
Belediye meclis üyeleri arasından bir seçim yapılmış,
 
Bu seçime DOĞAL MECLİS ÜYELERİNDEN Yüreğir belediye başkanı da katılmış,
 
İtiraz üzerine Adana 2. İdare Mahkemesi kararı üzerine seçim iptal edilmiş,
 
Aziz Kocaoğlu’da Bornova belediye başkanı idi,
 
Dolayısıyla büyükşehir belediyesinin doğal üyesiydi,
 
Peki, aziz Kocaoğlu nasıl doğal üye olarak seçime katıldı,
 
Adana basınında çıkan haberlere bir bakalım,
 
“Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Feshi ve Mahmut Çelikcan'ın Yüreğir Belediye Başkanlığı Görevinin Düşürülmesi İstemiyle Adana Valiliğine Başvuruda Bulunuldu. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin feshi ve Mahmut Çelikcan'ın Yüreğir Belediye Başkanlığı görevinin düşürülmesi istemiyle Adana Valiliğine başvuruda bulunuldu.

Konuya ilişkin başvuruyu, Yüreğir Belediye Meclis üyesi CHP'li Zeynel Mızrak yaptı. Mızrak, Adana Valiliğine verdiği dilekçede, Mahmut Çelikcan'ın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine ilişkin Adana 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itirazının Adana Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini anımsattı.
 
Verilen karar sonrası, 1 Nisanda başlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği seçim sürecinin 15 günlük yasal sürede tamamlanmamış olduğunu savunan Mızrak, ''Belediye Meclisinin ikinci bir kez belediye başkan vekili seçimini tekrarlama yetkisi bulunmadığından Büyükşehir Belediye Meclisinin feshine ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğini'' öne sürdü..,”
 
İzmir Büyükşehir Belediyesinde neden aynı uygulamalar yapılmadı?
 
Eğer Aziz Kocaoğlu’nun 2004 yılında, İzmir Büyükşehir meclis üyelerinin oylamasıyla seçilmesi ardından,
 
İzmir Büyükşehir belediye başkanı oldu,
 
Peki, bu seçim geçersiz ise,
 
Aziz Kocaoğlu’nun aldığı kararlar,
 
Yaptığı atamalar,
 
Attığı imzalar ne olacak?
 
İşte bu yüzden konuyu tekrar soracağız.

 


Kaynak: