Konak Belediyesi Koruma Amaçlı..,

17 Eylül 2019 Salı , 20:04
Okunma: 1505
0 Yorum

İmar Planı değişikliğine neden gitmekte?

 

İzmir Büyükşehir belediyesi Eylül meclis Gündemine gelen,
 
28. Konak Belediye Meclisinin 03/06/2019 tarihli ve 89/2019 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında, ''Ticaret Seçenekli Konut Alanında (TM)'' yer alan, Akdeniz Mahallesi, 23M2D pafta, 957 ada, 2 parselin, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/05/2018 tarihli ve 7471 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.211509)
 
Bu konuyu Kültür ve turizm Bakanlığı’na soracağız,
 
Hangi nedenden dolayı, 15.05.2018 tarihinde ve 7471 sayılı Kararı doğrultusunda tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliği yapıldı?
 
Tüm bu soruların cevabı geldiğinde sizlerle paylaşacağız,
 
 
 


Kaynak: