Konak belediyesinden cevap..,

30 Eylül 2019 Pazartesi , 21:09
Okunma: 1966
0 Yorum

bekliyoruz!!!

 

Cimer üzerinden, tarafımıza gelen ihbarı sorduk,
 
İhbar tarihi 20. 05.2019 tarihi idi,
 
Sorumluluğumuz gereği her türlü ihbarı ilgili yerlere sormaktayız,
 
Gelen ihbarı da sorduk, 
 
Sayın yetkili
 
İzmir Tarihi Asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokak no 33 taşınmaz ile ilgili
 
1- İzmir 1 nolu Sit Kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?
 
2-Tadilat izni hangi tarihte verildi?
 
3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?
 
Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.
 
 Başvuru hareketleri için tıklayınız.
 
 22.05.2019 23:28 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 24.05.2019 13:10 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 26.06.2019 10:56 tarihinde KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.
 
Cevaplar:
 
Cevap: KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (07.07.2019 17:44)
 
"İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli,
E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.Bilgilerinize arz ederim." 
 
Konak Belediyesi 6. Ayda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne  sormuş,
 
Üç ayda hala cevap alamamış olduğunu görüyoruz,
 
Bu gün itibari ile   İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne biz sorularımızı ilettik.
 
Sayın Yetkili
 
22.05.2019 tarihinde, Cimer üzerinden sorduğumuz, sorulara cevap olarak,  İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli,E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Şeklinde cevap verildiğinden aşağıdaki sorularımızın İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyoruz.
 
İzmir Tarihi Asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokak no 33 taşınmaz ile ilgili
 
1- İzmir 1 nolu Sit Kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?
 
2-Tadilat izni hangi tarihte verildi?
 
3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?
 
Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.
 
 
 


Kaynak: