“Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi”

22 Şubat 2019 Cuma , 19:22
Okunma: 3074
0 Yorum

İhalesinde, kamu zararı oluştu mu?

 
Kimi zaman suya yazı yazdığımızı, karamsarlığa kapıldığımız zamanlar olmakta, 
 
Bizleri kamçılayan, dirayetimizi arttıran, siz değerli okurlarımızın yanı sıra kamu kurumlarında, kamunun parasına sahip çıkan kişilerin olmasıdır,
 
Bugün büyükşehir belediyesinden gelen bilgi,  yok artık dedirtecek boyutta,
 
“Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi” ihalesindeki detaylar bir hayli ilginç,
 
Öncelikle belediyeden bu bilgileri bize yollayan kişiye teşekkür ediyor ve böyle kamu çalışanları olduğu sürece suya yazı yazmadığımızı anlıyoruz,
 
İsmet İnönü’nün söylediği gibi,

“Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur” 
 
Gelen yazıyı aynen sizlerle paylaşıyoruz, ilerleyen günlerde konuyu yorumlayacağız,
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı hesabı için daha önce gönderilen 18/10/2018 tarih ve T/2018/39/05 sayılı sorgu takımının 11. maddesine ek olarak bu sorgu düzenlenmiştir.
 
Önceki sorgumuzda özetle;
 
“26.02.2014 tarihinde GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞ. VE TAAH. A.Ş’ye ihale edilen “Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi”nde tramvay araçlarının teknik şartnameye aykırı olarak teslim alındığının tespit edildiğini,
 
Yüklenici firmanın araçta kullanmayı öngördüğü ana ekipmanların alt yüklenicilerinin listesini 26/06/2014 tarihinde idareye yazılı olarak, 
 
Tahrik sistemi ve cer motoru:
 
1- ABB-İSVİÇRE
2- SIEMENS-ALMANYA
3- CAF POWER-İSPANYA
 
Yolcu bilgilendirme sistemi:
 
1- AMIT-ÇEK CUMHURİYETİ (ÇEKYA)
2- GPS-ALMANYA
3- TELEVIC-BELÇİKA
 
Alternatiflerini sunduğunu, ancak düzenlenen teknik rapor çerçevesinde, tahrik sistemi için MEDCOM-POLONYA, yolcu bilgilendirme sistemi için mevcut altyüklenici HYUNDAI ROTEM firmaları kabul edildiğini, 
 
Dolayısıyla teknik şartnameye ve ona göre hazırlanmış teklif eklerine aykırı (listede bulunmayan firmaların ürünleri) parçaların kabul edildiğini ve uygulandığını” belirtmiştik.
 
Belirtilen sorguların yazım aşamasından sonra ibraz edilen belgeler ışığında bu madde için ek sorgu düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur. Buna göre;
 
“Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi” ihalesi karma bir ihale olup işin yapım kısmı hem birim fiyatlı hem de anahtar teslim götürü bedeldir. İşin araç alımı (tramvay) ve yedek parçaları kısmı da yine Euro cinsinden anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilmiştir. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞ. VE TAAH. A.Ş. yapım işleri için birim fiyatlı ve anahtar teslim götürü bedel olmak üzere toplam 182.144.261,00 TL, araç alımı için anahtar teslim götürü bedel olmak üzere 69.153.255,15 € teklifle ihaleyi kazanmıştır.
 
İhale süresinden sözleşme imzalanana kadar Gülermak Firmasının ana alt yüklenicisi Durmazlar Mak. San. Ve Tic. A.Ş.’dir. Sözleşmenin imzalandığı gün yüklenici, ana alt yüklenicisini değiştirerek, Hyundai RotemCompany firmasını ana alt yüklenicisi olduğunu idareye bildirmiştir.
 
İhale belgeleri incelendiğinde Hyundai RotemCompany firmasının aynı ihalede Net Yapı ve Tic. Müh. Mim. Müş. Ltd. Şti. – Borege İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort. – Hyundai RotemCompany Konsorsiyumu çerçevesinde işin araç alımı (tramvay) için teklif verdiği görülmüştür. Araçta kullanılması öngörülen ana ekipmanların alt yüklenicilerine ait listesinden görüleceği üzere, sorgumuzda belirttiğimiz teknik şartnameye aykırı olarak yaptırılan cer invertörü, cer motoru, yardımcı inventör ve yolcu bilgilendirme sistemleri için Hyundai Rotem firmasının ürünlerinin kullanılacağını görülmektedir. Hyundai RotemCompany firmasının aynı ihale ve aynı malzemeler için verdiği fiyat 63.840.000,00 €’dur.
 
Mevcut ihale çerçevesinde (Gülermak firması ana alt yüklenicisi olarak) Hyundai Rotem firması ihale girerken ekli listede teklif ettiği kendi ürünlerinin kullanılması için idare ile yaklaşık 1 yıl boyunca yazışmalar yapmıştır. İdare söz konusu yazışmalarda bu durumun teknik şartnameye aykırı olduğunu belirtmiş olmasına rağmen, nihai yazışma ve hazırlanan rapor ile teknik şartnameye aykırı firmaların ürünlerini kullanarak tramvayları teslim almıştır. Cer sistemi için Almanya, İsviçre ve İspanya firmaları yerine Polonya’nın MEDCOM firmasını, yolcu bilgilendirme sistemleri için de Hyundai Rotem firmasının ürünlerini idareye kabul ettirmiştir.
 
Buna göre Hyundai Rotem firmasının araçlar için ihaledeki teklifi ile sonradan ana alt yüklenicisi olduğu firmanın (Gülermak) teklifi arasında 5.313.255,15 € fiyat farkı vardır. Bu fiyat farkı teknik şartnameye göre yapılmayan kalemlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü Hyundai Rotem firmasının ihaleyi alan Gülermak firmasının alt yüklenici listesindeki firmalara ait ürünleri kullanmayacağı zaten en başından bellidir. İhaleyi alır almaz ekli listede bulunan Almanya, İsviçre ve İspanya ülkesine ait firmalarının ürünlerinin kendi sistemine uymayacağını ve ayrıca tedarik sürecinin çok uzun olacağını idareye yazılı olarak bildirmişlerdir. Bizim yaptığımız yazışmalarda da listede olan firmalarla kendileri (Hyundai Rotem) arasında yapılan yazışmaların ve fiyatların ticari sır olduğu belirtilmiştir. Ayrıca süre sıkıntısı olacağını belirtmelerine rağmen, söz konusu firmalardan biriyle ilk yazışmalarının nerdeyse bir yıl sonra olduğu da görülmektedir. 
 
Kaldı ki her şart altında idarenin teknik şartnameyi yasalara aykırı olarak bir tutanak ile değiştirmesi mevzuata aykırıdır. Ayrıca ihaleyi alamayan diğer firmalar açısından, idarenin söz konusu kalemleri bu şekilde değiştirmesi rekabeti tamamen ortadan kaldırmıştır. İhaleye katılan diğer firmalar böyle bir değişikliğin olacağını bilselerdi çok daha farklı teklif verebilirlerdi.
Ayrıca sorumlular, işin sözleşmesinde belirtilen Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul Yönetmeliği'ne göre yapılması gereken muayene ve kabul işlemlerini de (23 numaralı hakediş hariç) yapmamışlardır.

Bu itibarla, teknik şartnameye ve teklif ekindeki listeye aykırı olarak listede belirtilmeyen ürünlerin kabul edilmesi ve aynı ihale içerisinde aynı iş kalemleri için Net Yapı-Borege-Hyundai Rotemkonsorsiyumu teklifinde daha düşük fiyat teklif etmiş olan firmaya aynı ürün ve muadil ürün için ihaleyi alan Gülermak firmasının ana alt yüklenicisi (Hyundai Rotem) kapsamında daha fazla ödeme yapılması sebebiyle oluşan toplam 5.313.255,15 € kamuyu zarara uğratma nedenlerinin izahı, 

 


Kaynak: