Kopyala Yapıştır..,

12 Aralık 2021 Pazar , 22:02
Okunma: 1310
0 Yorum

Tekniği İle!!!

 

 
Geçtiğimiz günlerde,

Sayın Başkan neden..,Açıklamaktan eriniyorsunuz?


Başlıklı haberimzi yorumlayacağımızı,

Sizlerle paylaşmıştık,

Gündem yoğunluğundan gecikmeli olarak,

Yorumluyoruz,

Öncelikle Temiz İzmir Derneği Tüzüğünde,

Bilgi Edinme Kanununu koyan dernektir,

Dolayısıyla Bilgi Edinme Kanunun tüm maddelerini,

Neredeyse ezbere biliyoruz,

Hangi sorulara cevap verilir, hangilerine verilmez,

Biliriz!!!

Menderes Belediyesi sorularımızı yanıtlamadı,

Sorduğumuz sorularla alakasız,

Bilgi Edinme Kanunu kopyala yapıştır yapmış,

En güldüğümüz ise,

Yazı zengin görünsün diye,

Anayasa Kanununa atıfta bulunmuş,

Lakin olmamış,

Neden mi ?

Önce Anayasanın 74. maddesinin f  bendinden girilmiş,

"74.maddesinin (f.) fıkrasında; "Herkes , bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. "

Ardından da,

Anayasanın  15.bendine atıfta bulunmuş,

"Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Madde 15 – Savaş, seferberlik (…)10 veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin
kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."

Ülkemizde savaş hali varda biz mi bilmiyoruz

Sonrasında Anayasa bırakılmış, tekrar 4982  Kanununa dönülmüş,

".., "Bilgi edinme hakkı" başlıklı 4.maddesinde ; "Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir." hükmü, "Başvuru usulü" başlıklı 6.maddesinde ; " Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini , başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya
yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir." 

Biz ismimizi vatandaşlık numaramızı, telefonumuzu, e-mailimizi de verdik,

Dolayısıyla bu kopyalama yapıştır maddesi de tutmamış,

Sonrasında ise;

"İstenecek bilgi veya belgenin niteliği" başlıklı 7.maddesinde; "Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

Sorduğumuz soruların cevabı İzmir büyükşehir belediyesinde mi?

Bu nasıl bir cevap?

Sorduğumuz soruların cevabı Menderes belediyesinde yok mu?

Cevabın devamında ise;

"Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler" başlıklı 8.maddesinde; "Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir. "

Biz bulamadık, nerede yayınlandı?

Ayrıca kopyala yapıştır belgesinde diyor ki,

"..,Ancak yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir. "

Nerede yayınlanmış?

Sorularımızı tekrar belediyeye ileteceğiz,

Kopyala yapıştır tekniği ile cevaplamak,

Menderes belediyesine hiç yakışmadı!

Biz kamunun parasını sorguluyoruz,

Mustafa Kayalar'ın borcunu sormadık,

Yada belediye çalışanlarının borçlarını da sormadık,

Aslına bakarsanız belediye çalışanlarının aldıkları maaşlarını,

Kaç gün izin kullandıklarını da sorgulamak,

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde cevaplanmak zorunda! 

Cevaplanmayan sorularımızı bir kez daha paylaşalım, 


MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
 
 Göreve geldiğiniz 2019 Nisan ayından günümüze kadar (1 Aralık 2021) birikmiş olan

Menderes Belediyesi’nin tüm borçlarının toplamı ne kadardır?

* Tüm kamu kuruluşlarına

* Esnaflara, tacirlere, tarım ürünü satanlara

* Belediyenin işçilerine, memurlarına, sözleşmeli personeline velhasıl belediye çalışanlarına; maaş+sosyal haklar+ikramiyeler+mesailerden hak ettikleri alacaklarının tam ve
eksiksiz ödenmemesinden dolayı birikmiş olan Menderes Belediyesi’nin tüm borçları ne kadardır?

* Menderes Belediyesi Personel Anonim Şirketi ve Menderes Belediyesi Cumaovası A.Ş kuruluşlarının; Kamu kuruluşlarına (sigorta, vergi, GEDAŞ, İZSU... gibi) tüm borçları NE
KADARDIR?

*Menderes Belediyesi’nin bu iki şirketinde çalışmakta olan tüm çalışanların sayısı ve hak ettikleri maaşlarından ve ücretlerinden alacakları olan ödenmemiş paralarının miktarı NE KADARDIR?

* Göreve geldiğinizden 1 Aralık 2021 tarihine kadar Menderes Belediyesi’nin mülkiyetinde olup da Menderes Belediyesi’nin sattığı arsa, tarla, arazi gibi taşınmazların tamamının metre kare
miktarı ne kadardır? Yer ve adresleri nedir?

* Bu satılan Menderes Belediyesi’nin mallarının karşılığında Menderes Belediyesi’nin kasasına ve bütçesine ne kadar, kaç TL kazanç elde edilmiştir?

* Menderes Belediyesi’ne göreve başladığınız Nisan ayından bu yana belediye çalışanı olan KAÇ KİŞİNİN İŞİNE SON VERDİNİZ (Menderes Belediyesi Personel A.Ş ve Menderes Belediyesi Cumaovası A.Ş çalışanlarından KAÇ KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDINIZ? 

O günden bu yana (Nisan 2019-Aralık 2021) bu iki şirketin içine kaç kişiyi işe aldınız?

* 1 Aralık 2021 tarihi itibari ile Menderes Belediyesi’nin + Menderes Belediyesi Personel A.Ş’nin + Menderes Belediyesi Cumaovası A.Ş’nin kamuya, esnafa, piyasaya, özele, tüzele TOPLAM KAÇ MİLYON TL BORCU VARDIR?

* Harcadığınız ve kullandığınız paralar kamunun ve halkın paralarıdır. Harcadığınız paralarımızın yetmeyip de yaptığınız borçların miktarını bilmek hakkımızdır. MENDERES BELEDİYESİ’NİN BORCU NE KADAR?

Bilgi edinme yasasına göre bu sorulara cevap vermenizi talep ediyoruz. 


Kaynak: