Kullandığınız Paralar Milletin Parasıdır,

27 Aralık 2021 Pazartesi , 18:42
Okunma: 1461
0 Yorum

Gün Gelir…

 

Belediyeler gibi kamu idarelerinin tüm harcamaları halkımızdan toplanan paralardır,

Uzun yıllarca biriktirilen taşınmazlardan elde edilen kiralar, harçlar, mahallinde yaşayanların çalışarak edinilen kazanımlarından toplanan vergiler, işgaliyeler, katılım bedelleri, cezalar, bağışlar… ve ilçenin nüfusuna göre kişi başına devletin belediyeye yolladığı paralar,

Bu paraları harcarken idarenin başında bulunan Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Müdürler, pervasızca, savrukça miras yediler gibi davranamaz!

Çünkü tüm bu birikimler ve paralar emanettir,

Devletin, Milletin malı ve parası deniz, yemeyen …. Diyemez,

Harcanan her kuruşun emanet edilen paralardan ve gelecek nesillerin hayatından harcandığını bilmek ve hissetmek zorundadır,
 
Ve de sorumludurlar!

Yapılan ihalelerde çok büyük paralar ödeniyor. Alınan mal ve hizmetlerde, kiralanan araçlarda milyonlar harcanıyor,

Bazılarında dalga geçer gibi çöpe giden milyonlarca paralar için “sehven yanlışlık yapmışız” deniliyor,

Uyarılara rağmen vurdum duymazlıkla milletin parası sanki sokakta bulunmuş gibi pervasızca kullanılıyor. Ama nedense Menderes Belediyesinde, yapılan sehvenler, yanlışlıklar yapanın yanına kar kalıyor,

Hiç kimse hesap sormaya ifade almaya yeltenmiyor. Meclis üyeleri de, kör ve sağır gibi davranmakta mıdır?

Onlar kör, sağır ve çeşitli beklentilerle duyarsız davrana bilirler ama her şeyi gören duyan ve duyarlı davranan insanlarımızda var,

Mirasyedi gibi davranan bu belediye yönetimi Menderes İlçesinin sahipsiz olduğunu zannetmesin. Kusur veya suç var ise sorumlular muhakkak hesap verecektir!

Her kuruşun bin bir titizlikle harcanması görevlilerin sorumluluğundadır,

Çöp toplama araçlarının kiralanması ihalesi ve destek hizmetlerinin araç kiralama ihalesi öncesinde araç ihtiyaç sayısının belirlenmesinde, vasıflarının tespitinde, teknik şartnamesinin hazırlanmasında, yaklaşık maliyetlerinin belirlenmesinde, araçların kullanım süresinin tespitinde, güya mesai harcanmış,

Bu konularda ciddi titiz bir çalışma yapılsaydı, mirasyedi gibi sorumsuz davranılmasaydı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menderes Menderes belediyesine hibe olarak vereceği araçlar dikkate alınırdı,

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Aralık 2021 tarihinde Menderes Belediyesine 6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 3 adet otobüs (destek hizmetleri kullanabilir) ve 1 adet kamyonu hibe olarak veriyor bu hibelerin Menderes Belediyesine ve diğer belediyelere yapılacağı 8 Aralık töreninden çok öncesinde belediye meclisinde konuşulmuş ve karara bağlanmıştır,

Yani Eylül ayında bu araçların geleceği belli olmuştur. Menderes Belediyesi ise bu gelecek araçlara rağmen; hem destek hizmetlerine, hemde çöp hizmetlerine kiralanacak araçların sayılarında kısıntıya gitmiyor,

Aksine araç sayılarını daha da arttırıyorlar!

Menderes Belediyesinin paralarını hiç rahatsız olmadan mirasyediler gibi kullanıyorlar,

Nasıl mı?

2021 yılında kiralanan araç sayısı toplam 26 adettir. 20 adet çöp kamyonu 1 adet kamyon ve 5 adet ( arozöz, yıkama, kepçe ve iki süpürge) hizmet araçları. 2022 yılında ise 25 adet çöp kamyonu 1 adet kamyon 6 adet de ( arozöz, yıkama, kepçe ve 3 adet süpürge) hizmet araçları, toplam 32 adet yani 6 çöp kamyonu 3 otobüs 1 kamyon toplam 10 adet hibe araç hiç dikkate alınmamış, aksine araç sayıları arttırılmış. (nedense ?) ve 33 aylık ihale yapılmış,
 
Bu belediye yönetiminin görev süresi bittikten sonra 6 ay daha bu ihale geçerli olacak ve Menderes Belediyesi bu şirkete iş yaptırmaya mecbur kalacak ve para ödemeye devam edecek,

Neden acaba ?

• Eylül 2021 tarihinde bu 10 adet aracın Menderes Belediyesine hibe Edileceği belli oluyor.

• Kasım 2021 tarihinde ihale şartnameleri belirleniyor, teknik şartname ilan ediliyor araç sayıları 32 adete çıkarılarak.

• Menderes Belediyesinin destek hizmetlerinin 16.11.2021 tarihinde ihaleyi yapacağı ilan ediliyor.

• Menderes Belediyesinin çöp kamyonu kiralama ihalesinin 29.11.2021 tarihinde yapılacağı ilan ediliyor. 33 ay sürecek araç kiralama ihalesi. 

• Büyükşehir Belediyesinin bu araçları vereceğini bilmenize rağmen neden araç sayısını azaltarak Menderes Belediyesinin ödeyeceği paraları azaltmadınız ?

• Bu milletin paralarını bu şekilde harcama yetkisini ve cüretini kendinizde hak mı görüyorsunuz?

“Sehven, yanlışlık yapmışız” diyerek, yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını sanıyorsunuz?

Çevrenizdeki insanlar kör, sağır ve dilsiz davranabilirler gün gelir hesabını verirler. 

Ama bizler; gördük, duyduk, bildik, uyardık,

Hatta falcı gibi ihalenin kimde kalacağını yazdık,

Madem ilgililer yazılarımızı dikkate almadı,

O halde bizler gereğinin yapılması yolunda, ilgili yerlere yollayacağız.
 


Kaynak: